Terugzetten naar de fabrieksinstellingen

  1. Houd de PAIR-knop ten minste 30 seconden ingedrukt.

    Gedurende deze tijd blijft de LED groen branden.

  2. Nadat u de knop hebt losgelaten, gaat de LED eerst uit en dan oranje. Op dit moment wordt het centrale kantoor opgestart.

    Dit proces kan enkele minuten duren. Koppel het bedieningspaneel niet los van het lichtnet.

  3. Zodra het bedieningspaneel klaar is voor gebruik, knippert de LED snel groen. Het controlecentrum kan nu opnieuw worden ingesteld.