Toestanden analyseren

Om toestanden te kunnen analyseren, moet de apparaatlogging zijn geactiveerd.
Als u analyses van toestanden wilt bekijken, ga dan naar het menu van uw app en selecteer Toestanden. Open vervolgens de toestand waarvoor u de analyses wilt bekijken.