Virtuele bewoner

Dit scenario wordt aanbevolen wanneer u niet thuis bent en een inbraak wilt voorkomen.

U vindt het scenario "Virtuele bewoner" onder Scenario's toevoegen in de categorie Veiligheid. Veeg daar net zolang naar rechts tot het scenario verschijnt en tik erop om een scenario te maken.

Periode vastleggen

Kies eerst de periode waarin de virtuele bewoner actief moet zijn en de verlichting in uw SmartHome automatisch in- en uitgeschakeld moet worden. Gebruik hiervoor de schuifregelaars. Er zijn twee schuifregelaars waarmee u twee perioden kunt vastleggen. U kunt de perioden activeren en deactiveren met de groene schakelaars.

Verlichting selecteren

Tik op >>Lamp(en) selecteren<< om één of meer lampen te selecteren. Selecteer het gewenste apparaat door op het keuzevakje ernaast te tikken. Na het selecteren van een apparaat verschijnt daar een wit vinkje in een groen veld. Als u alle beschikbare apparaten wilt selecteren, zet u het vinkje in het veld naast "Apparaten selecteren". Hierdoor wordt er automatisch een vinkje achter alle apparaten gezet.
Bevestig uw keuze met DOORGAAN.

Lampen dimmen

Als u over dimbare lampen beschikt, kunt u op >>Lamp(en) selecteren<< tikken om lampen te selecteren waaraan u een bepaalde dimwaarde bij inschakelen wilt toewijzen.
Bevestig uw keuze met DOORGAAN.

Op het volgende scherm kunt u met behulp van een schuifregelaar voor elke geselecteerde lamp het dimniveau (in procenten) instellen. Verder kunt u onder ANDERE INSTELLINGEN de oplichttijd vastleggen. Gebruik daarvoor de ronde schuifregelaar (0-100%).
Bevestig uw instellingen met DOORGAAN.

Activiteiten vastleggen

Nu gaat u vastleggen hoe uw virtuele bewoner zich moet gaan gedragen. Kies door het betreffende veld aan te tikken, hoe vaak de lampen moeten worden ingeschakeld. Bepaal met behulp van de schuifregelaar hoe lang uw lampen ingeschakeld moeten blijven. Bevestig met DOORGAAN.

Naam geven aan scenario

Tik op DOORGAAN, geef het scenario een naam en voer een korte beschrijving in. Uw scenario is nu klaar, tik op OPSLAAN.
Wilt u dat dit scenario wordt weergegeven op de startpagina van uw SmartHome-app? Tik dan op JA, WEERGEVEN.