Energie besparen en op vakantie gaan

Dit scenario wordt aanbevolen wanneer u langere tijd niet thuis bent. Door eenvoudig de verwarming uit te schakelen,
bespaart u energiekosten.

U vindt het scenario "Energie besparen en op vakantie gaan" onder Scenario's toevoegen in de categorie Energie. Veeg daar net zolang naar rechts tot het scenario verschijnt en tik erop om een scenario te maken.

In dit scenario zijn er twee besturingen:

1. The “Holiday” status is set to YES:

This status is already preselected. Alternatively, you can also activate a status you have set up yourself as a trigger. You can make this change by tapping on >>Holiday<< and checking the box for any other status. Confirm your selection by pressing CONTINUE. 

2. De doeltemperatuur van de geselecteerde apparaten wordt veranderd als voor de status "Vakantie" JA is ingesteld:

Ook hier kunt u een andere status instellen als besturing. Tik op >>deze apparaten<< om apparaten te selecteren die moeten fungeren als besturing. Hier worden verschillende ruimteklimaten weergegeven. Maak uw keuze door rechts een vinkje te zetten en bevestig uw keuze met DOORGAAN.
De apparaten die u in de tweede stap hebt geselecteerd, zijn ook de apparaten waarbij de actie wordt uitgevoerd. De doeltemperatuur wordt ingesteld op 14°C zodra het scenario wordt geactiveerd.

Naam geven aan scenario

Tik op DOORGAAN, geef het scenario een naam en voer een korte beschrijving in. Uw scenario is nu klaar, tik op OPSLAAN.
Wilt u dat dit scenario wordt weergegeven op de startpagina van uw SmartHome-app? Tik dan op JA, WEERGEVEN.