Premium analyses

Met de premium-evaluaties breidt u de functies van de SmartHome-basisevaluaties uit. Met de premium-versie kunnen in aanvulling op de basisfuncties bijvoorbeeld ook verbruikswaarden in euro worden opgeroepen als u uw persoonlijke tariefinformatie opgeeft. Bovendien kunt u kiezen tussen dag-, maand- en jaarwaarden. Alle verbruiksgegevens kunnen in grafieken worden weergegeven en afzonderlijke verbruiksperiodes kunnen met elkaar worden vergeleken.

Voorwaarden

Voor het gebruik van SmartHome-premium-evaluaties hebt u een elektromechanische huishoudelijke meter volgens de compatibiliteitslijst, de SmartHome-centrale, de SmartHome Energy Control- of SmartHome Power Control-uitleeseenheid en de Energy Control- of Power Control-ontvangsteenheid nodig.

Functies
  • Gecodeerde opslag van de verbruiksgegevens in het SmartHome-computercentrum
  • Weergave van de verbruiksgegevens
  • Schakelen van scenario's op basis van verbruiksgegevens
Ondersteunde apparaten
  • Energy Control
  • Power Control
  • Control solar
  • Storage flex

 

Informatie over gegevensbescherming

U mag de uitleeseenheid om redenen van privacy en gegevensbescherming uitsluitend aansluiten op de elektrische huishoudelijke meter die het energieverbruik meet van het huishouden waarvan u deel uitmaakt. De personen die deel uitmaken van het huishouden dienen over de functionaliteit van de geïnstalleerde uitleeseenheid te worden geïnformeerd. Misbruik kan op verzoek worden bestraft. U kunt alle opgeslagen metergegevens op elk moment weer wissen door de premium-functie te de-installeren.