De voice control

Uw huis luistert nu naar gesproken commando's - als u verbindt met uw SmartHome. Je stuurt zonder een vinger te bewegen. Omdat op afroep wensen vervult. Kies uit de volgende, reeds geïntegreerde systemen:

Amazon Alexa

Google Home