IFTTT - de smarte webservice

IFTTT - uitgesproken als „ift“ zoals in „Gift“ - is de afkorting van *„If This Then That“*, in het Nederlands: „wanneer dit (gebeurt), dan (gebeurt) dat“. Het is een gratis webservice die toegankelijk is via het webadres "ifttt.com". Deze is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.

Gebruikers kunnen IFTTT gebruiken voor het maken van voorwaardelijke instructies, vergelijkbaar met het scenario in de Livisi smarthome app: bij een specifieke gebeurtenis wordt een specifieke actie geactiveerd, vergelijkbaar met een rookmelder-alarm of het inschakelen van een lamp bij zonsondergang.

Aanzienlijk verschil tussen IFTTT en de scenario's in uw smarthome: IFTTT kan acties veroorzaken op apparaten die op uw apparaat zijn geïnstalleerd en die buiten uw Smart Home worden geactiveerd. "Alarmketens" kunnen bijvoorbeeld worden ingesteld wanneer de e-mails van iemand anders in uw Gmail-mailbox arriveren of wanneer de weersdienst een storm voorspelt.

Dit is hoe IFTTT werkt

Het opvallende kenmerk van IFTTT is de geautomatiseerde toegang tot webservices zoals Facebook, Twitter, Google, Office 365 of Instagram. IFTTT kan gebeurtenissen detecteren ("ik werd bij Facebook op een foto gemarkeerd") en acties activeren ("beveilig op Facebook de door mij nieuw geplaatste foto's op Dropbox").

IFTTT doet niets anders dan het wachten op een trigger genoemde (If This) om daarop een ​​specifieke actie (Then That) te activeren. Als er bijvoorbeeld een nieuwe opmerking (trigger) op uw Wordpress- of Facebook-pagina verschijnt, kan het LED-lampje dat in uw smarthome is geïntegreerd driemaal knipperen (actie).

De communicatie tussen uw centrale regeleenheid en IFTTT vindt in principe plaats via een beveiligde internetverbinding (SSL). IFTTT ontvangt alleen gecodeerde informatie teneinde informatie van de trigger over te brengen naar uw smarthome. Er worden geen persoonlijke gegevens (m.u.v. logingegevens voor webservices) overgedragen, noch heeft IFTTT enige vorm van toegang tot apparaat-instellingen en scenario's of beheerdersinstellingen van uw smarthome.

Applets en services

IFTTT biedt op zijn platform zowel applets als services aan. Het verschil is dat applets meestal zowel triggers als acties bevatten. Ze moeten dus alleen nog enigszins geconfigureerd en geactiveerd worden.

Services werken weliswaar ook met gedefinieerde acties, maar op het IFTTT-platform kunnen ze worden gecombineerd met een van de vele triggers. De schaal varieert van triggers op kalenders (bijv. evenementen), weerberichten via e-mail en locatiegebaseerde acties tot en met meldingen wanneer het ISS-ruimtestation net over het eigen huis vliegt. Wanneer een actie uit het servicegebied dus wordt gecombineerd met een trigger, ontstaat er een applet.

 

Integreer IFTTT in uw SmartHome

Wanneer u IFTTT in uw smarthome wilt gebruiken, moet u de webservice toegang verlenen tot uw centrale regeleenheid. Om veiligheidsredenen adviseren wij om een ​​medegebruiker in te geven. Ga als volgt te werk:

 1. Open de smarthome app (smartphone/tablet/browser)
 2. Selecteer „NIEUWE KLANT“
 3. Vul het formulier in zoals u wilt, belangrijk is alleen de USERNAME (bijv. IFTTT), PASSWORD en een E-MAILADRES waar u toegang toe hebt
 4. Stuur de nieuwe aanmelding weg
 5. Bevestig de aanmeldings-e-mail
 6. Log in bij de smarthome app met UW gebruikersnaam
 7. Ga onder „instellingen“ naar uw gebruikersaccount
 8. Klik het plus-teken aan of typ het in
 9. Voer de naam van de medegebruiker in (bijv. IFTTT)
 10. Laat de vooraf ingestelde toegangsrechten bestaan (selecteer beide vakjes met een vinkje)
 11. Klik /typ GEBRUIKER UITNODIGEN
 12. Ga naar IFTTT (ifttt.com)
 13. Voer onder „enter your email“ het voor de medegebruiker geselecteerde e-mail-adres in.
 14. Geef in de box „search“ het begrip Livisi in
 15. Kies een bestaande applet of start een nieuwe applet onder "new applet" (daarover later meer)
 16. Geef uw toestemming om toegang te krijgen tot de regeleenheid van uw smarthome
 17. Voer op het aanmeldingsscherm de aanmeldingsgegevens in voor het IFTTT gebruikersaccount

Nu kunt u gebruik maken van de Livisi services van IFTTT voor uw smarthome!

Livisi services

Livisi biedt op het IFTTT-platform aangepaste services aan. Het is op dit moment mogelijk een status in uw smarthome te manipuleren zoals bijvoorbeeld de door *"triggers"* geactiveerde statuswijziging van "Ja" naar "Nee" en vice versa.

Een directe besturing van smarthome-apparaten is op dit moment niet gepland, maar kan eenvoudig via scenario's worden gerealiseerd: definieer eenvoudig statuswijzigingen in de smarthome als "trigger" voor apparaatbesturingen!

Zo zijn bijvoorbeeld de volgende Livisi *services* beschikbaar:

 

 

Today is a public holiday! Let me sleep in (vandaag is een vrije dag! Laat me alsjeblieft slapen)

Beschrijving

Via deze service kan bijvoorbeeld op een feestdag de via een adapterstekker aangesloten klokradio van het stroomnet worden losgekoppeld.

Functie

De service stelt een vrij definieerbare status (zoals "vakantie") in op de waarde "ja".

Basisvoorwaarden

 • Google account
 • Google kalender met de voor het betreffende land geldige wettelijke feestdagen
 • Status – bijv. vrije dag –, die op „nee“ is gezet
Een aan de status gekoppeld scenario dat een actie activeert op een smarthome-apparaat bij een "ja" -status (door bijv. een adapterstekker uit te schakelen)
  Vacation ends! Let Livisi SmartHome know that my vacation is over (de vakantie is voorbij! Laat Livisi smarthome weten dat mijn vakantie voorbij is)

Beschrijving

Deze service kan bijvoorbeeld de verwarmingstemperatuur verhogen, het licht aanzetten of het alarmsysteem uitschakelen.

Functie

De service stelt een vrij definieerbare status (bijvoorbeeld "vakantie", die al in smarthome moet zijn gemaakt) in op de waarde "nee".

Basisvoorwaarden

 • Google account
 • Google calender met de gebeurtenis genaamd „einde vakantie“
 • Status – bijv. vakantie –, die op „ja“ is gezet
 • Een aan de status gekoppeld scenario dat een actie activeert op een smarthome-apparaat bij een "nee" -status (door bijv. de verwarmingstemperatuur te verhogen of een adapterstekker in te schakelen)
  Tell Livisi SmartHome that it’s stormy! (Zeg Livisi smarthome, dat het stormt!)

Beschrijving

Met deze service kunnen open ramen worden gedetecteerd tijdens een stormwaarschuwing en kunnen uitgeschoven markiezen automatisch worden ingetrokken.

Functie

De service stelt een vrij definieerbare status (zoals "stormwaarschuwing") 6 uur lang in op de waarde "ja".

Basisvoorwaarden

 • Status – bijv. stormwaarschuwing –, die op „nee“ is ingesteld
 • Een aan de status gekoppeld scenario dat een actie activeert op een smarthome-apparaat bij een "ja" -status (bijv. de markiezen worden ingetrokken)
  I’m home! Use the Button widget to notify Livisi SmartHome (ik ben thuis! Gebruik de button-widget om Livisi smarthome te informeren)

Beschrijving

De status „thuis“ met een smartphone-button op „ja“ zetten.

Functie

Met een druk op de smartphone-button wordt de thuis-status op „ja“ gezet.

Basisvoorwaarde

 • Button Widget van IFTTT. Bij de installatie van de Livisi applet wordt de *button widget* automatisch meegeïnstalleerd en moet mogelijk handmatig in het widgetoverzicht worden geplaatst

 

Praxisbeispiel

Dit bewust eenvoudige voorbeeld laat zien hoe u uw smarthome bedient door e-mails te ontvangen. U kunt uiteraard naar willekeur variëren, dus experimenteer gerust wat...

Beschrijving

Bij e-mails van bepaalde personen (VIP's) kan automatisch een lamp oplichten.

Functie

Zodra een e-mail met een eerder gedefinieerd afzenderadres in uw gmail-postvak arriveert, wordt de waarde van een status ingesteld op "ja". Een statuswijziging kan - via een daaraan gekoppeld scenario - een lamp in uw smarthome doen laten oplichten.

Basisvoorwaarden

 • IFTTT account
 • Gmail account
 • Gmail applet „Get a notification when you get an email from a specific person” (per VIP een eigen applet)
 • Voor iedere VIP een eigen status, bijvoorbeeld „belangrijke mail van Leo“ en „belangrijke mail van Lisa“
 • Een scenario dat apparaten volgens de statussen schakelt

Werkwijze

Open de applet op het IFTTT-platform https://ifttt.com/applets/ZqxgtfTM-get-a-notification-when-you-get-an-email-from-a-specific-person. Schakel de applet in ("turn on"), typ op de volgende pagina het e-mailadres van de VIP en sla de invoer op met "save".

Maak in uw smarthome-app voor elke VIP een eigen status aan.

Definieer voor elke VIP naar keuze een afzonderlijk scenario of een scenario dat van toepassing is op alle VIP's.

 

Verklaring van de scenario's:

Wanneer

de status van 2 apparaten (e-mails van Leo of Lisa) op JA wordt ingesteld

dan

wordt tegelijkertijd een lichtsnoer ingeschakeld.