Knippercodes

De LED-kleur en het knipperende gedrag van de PAIR-knop geven de volgende statusafhankelijke informatie aan:

LED-gedrag Uitleg
LED licht voortdurend oranje op. Werk het besturingssysteem bij en start opnieuw op
LED licht voortdurend groen op. Centrale regeleenheid is in bedrijf en verbonden met de gebruikersaccount.
LED knippert groen (langzaam) Verbinding met het datacenter wordt opgezet
LED knippert groen (snel) Centrale regeleenheid is klaar om verbinding te maken met het gebruikersaccount.
LED knippert oranje Geen lokaal netwerk beschikbaar