Versie-informatie

De versie-informatie geeft u een overzicht van de tot dusver doorgevoerde verbeteringen.

APP/BROWSER

Actuele versie: 3.2.14

 • De webshop is nu weer op de applicatie bereikbaar.
 • Op het startscherm wordt onder ‘Beveiliging’  de juiste apparaatnaam  weergegeven.

 

Versie: 3.2.12

 • Diverse foutcorrecties voor:
  • Registratie / initiële registratie
  • Het openen van de applicatie vanuit de achtergrond
  • inbouw van de besturing van rolluiken
  • AL-KO Robolinho grasmaaiers
  • Buderus
 • Verschillende foutcorrecties voor gebruikers aangepaste scenario's:
  • Philips Hue
  • Samsung camera
  • Kennisgeving voor door gebruiker gedefinieerde ontvanger
 • Herziening van de volgende vooraf gedefinieerde scenario's:
  • Tijdschakeling voor het licht
  • Omgevingstemperatuur per tijdsregeling
  • Licht aan als het donker wordt.
 • Correcties van verschillende teksten.

 

Versie: 3.0.96

 • Herziening van verschillende teksten.
 • Verschillende bugs opgelost in scenario's zoals:
  • Na conversie naar een afzonderlijk scenario kunnen alle velden worden bewerkt.
  • Correctie van het tijddisplay met vertraagde uitschakeling.
  • If-branch wordt nu correct weergegeven.
 • Crash bij weergave van de gecombineerde weergave onder Rapporten is opgelost.
 • Verschillende aanpassingen aan de AL-KO-integratie zoals:
  • De maaihoogte kan nu worden aangepast.
  • Ingangspunten kunnen worden ingesteld na het bewerken van het schema.
 • Herziening van de push- en e-mailkennisgevingsfunctie.
 • Verschillende andere bugfixes en optimalisaties.

Alleen op iOS:

 • Landschapsweergave uitschakelen.

 

Versie: 3.0.92

 • Corrigeerde de integratie van de SmartStore om digitale services te kopen.

 

Versie: 3.0.91

 • Optimalisatie van het automatisch gecreëerde scenario voor de inbouw-lichtschakelaar.
 • Weergave van een laadscherm bij het openen van scenario's.
 • Herziening van verschillende teksten.
 • Geef de juiste AddIn-naam weer na een update.
 • De navigatie "Terug" tijdens de kalibratie van de sluiterregeling is gecorrigeerd.
 • Verschillende bugs in de scenario's opgelost zoals:
  • Veranderen van de HUE-kleur in CO2-waarschuwing voor scenario's nu mogelijk.
  • Correcties in de functie zonsopgang / zonsondergang.

Alleen op iOS

 • Correctie van het weergaveprobleem bij het overschakelen van de horizontale weergave naar de verticale weergave en terug.
 • Het overlappen van knoppen en afbeeldingen is opgelost.

 

Versie: 3.0.81

 • Ondersteuning voor de nieuwe smarthome centrale regeleenheid
 • Ondersteuning voor nieuwe apparaten voor de nieuwe smarthome centrale regeleenheid
 • Optimalisaties van de status van verbonden apparaten en hun gemeten waarde
 • Optimalisaties voor vooraf gedefinieerde en klantspecifieke scenario's, met name het alarmsysteem
 • Invoering van smartcodes voor het nieuwe smarthome centrale regeleenheid
 • Verbetering van de login
 • Voor de volgende apparaten van derdenaanbieders werden problemen opgelost:
  • Philips Hue
  • AL-KO Grasmaaiers
  • Samsung Camera
  • Netatmo Weerstation

 

Versie: 3.0.75

Belangrijke opmerking: Als u na de update problemen ondervindt met de weergave op uw smartphone (bijv. een ontbrekend plus-teken in de rechterbovenhoek), gaat u als volgt te werk:

 1. Verwijder de (bijgewerkte) app van uw smartphone
 2. Download de innogy SmartHome App in de Apple App Store of Google Play Store

Omdat uw apparaten, scenario's en diensten en alle andere instellingen behouden zijn gebleven, kunt u de app onmiddellijk en zoals gewoonlijk gebruiken! U profiteert van de volgende verbeteringen:

 • Ondersteuning voor nieuwe SmartHome centrale eenheid
 • Ondersteuning van nieuwe eindapparaten voor nieuw SmartHome controlecentrum
 • Optimalisatie van de status van de aangesloten apparaten en hun meetwaarden
 • Optimalisaties voor vooraf gedefinieerde en klantspecifieke scenario's, in het bijzonder de alarmketen
 • Introductie van SmartCodes voor nieuw SmartHome controlecentrum
 • Verbetering van de login
 • Voor de volgende apparaten van derden zijn fouten verholpen:
  • Philips Hue
  • AL-KO grasmaaier
  • Samsung Camera
  • Netatmo Weerstation

 

Versie: 2.1.54

 • Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

 

Versie: 2.1.39

 • De rolluiken bewegen nu naar de correct ingestelde positie.
 • Bij de Netatmo-regensensor kan in het scenario de hoeveelheid neerslag minder dan 1 mm/h worden geselecteerd.
 • Bij de ALKO Robolinho wordt de volgende geplande activiteit weergegeven.

 

Versie: 2.1.36

 • Wijzigingen in de tijdgestuurde scenario's worden correct weergegeven.
 • De switch wordt niet langer opgeheven wanneer voor de criteria een waarde wordt opgegeven.
 • De omstandigheden veranderen niet meer na wijzigingen.
 • Wijzigingen in de tijdsturing worden opgeslagen en overgenomen.
 • In de scenario's met tijdsturing worden de geselecteerde dagen van de week opgeslagen.
 • Bij ALKO Robolinho werkt de functie "kopiëren voor alle dagen".

 

Versie: 2.1.14

 • Compatibiliteitsaanpassing naar iOS 11.3, zodat de app niet crasht tijdens langdurige inactiviteit.

 

Versie: 2.1.12

 • De fout dat de homescreen-categorieën soms niet correct konden worden weergegeven, is opgelost
 • De bij het bewerken van de homescreen foutief weergegeven bevestigingssknop, is geoptimaliseerd
 • Het probleem dat sommige geprefabriceerde scenario's niet geactiveerd/gedeactiveerd konden worden is opgelost, is opgelost
 • Individuele veranderingen binnen een homescreen-categorie worden nu naa het opslaan permanent overgenomen
 • Dierse kleinere foutoplossingen

 

Versie: 2.1.10

 • Optimalisatie van de algemene stabiliteit van de applicatie
 • Algemene verbetering van de toegankelijkheid van het systeem
 • De fout dat er op de Samsung camera in de categorie "buiten" geen live beeld wordt weergegeven is verholpen.
 • Integratie van de maairobotserie ROBOLINHO van AL-KO
 • Diverse revisies en optimalisaties van SMA-apparaten
 • De fout dat Netatmo-apparaten na de update nog worden weergegeven als "niet beschikbaar", is opgelost
 • Het creëren van eigen scenario' s: Bij het gebruik van de CO2-concentratie kan nu ook de waarde voor "indien onderschreden" worden gebruikt en „tijdens onder“ als activator resp. voorwaarde ingesteld worden.
 • De fout dat een scenario met de voorwaarde "color" (Phillips HUE) niet werkt is opgelost.
 • Herziene animaties bij de ingebruikname van de Philips HUE-bridge om de ingebruikname te vereenvoudigen

Belangrijke opmerking voor iOS-gebruikers: de app-update is nog niet klaar voor gebruik met de huidige iOS 11.3 bèta-release.

 

Versie: 2.0.161.0

 • Oplossen van problemen bij het maken van eigen profielen. Bij het selecteren van de voorwaarde "Tijdstip" kan nu een periode toegevoegd worden.
 • Bij het maken van eigen scenario's kunnen na het selecteren van de voorwaarde "Tijdstip" nu ook periodes met begin- en eindtijd op twee verschillende dagen ingesteld worden (bijv. 22:00 – 09:00 uur). Opmerking: Als deze periode later opnieuw bewerkt wordt, zal deze echter in twee separate periodes opgesplitst worden.
 • Oplossen van problemen bij het maken van eigen profielen. Bij het selecteren van de voorwaarde "Tijdstip" kan nu ook een activeringstijdstip tussen 12:00 en 12:59 uur ingesteld worden.
 • Verbeterde animaties bij – en ter vergemakkelijking van – de ingebruikmeming van de Philips HUE bridge.
 • Het aanbevolen scenario "Verlichting op afstand regelen – met één knop één lamp of meerdere lampen tegelijk in- of uitschakelen" ondersteunt nu ook Philips HUE lampen van het type "HUE Extended Color Lights" (bijv. HUE bulb A19).
 • Verhelpen van een fout bij het wijzigen van het wachtwoord voor NETATMO dat niet bewerkt kon worden

 

Versie: 2.0.151

 • Algemene verbetering van de app-stabiliteit
 • Algemene verbetering van de koppeling met de Buderus HR-ketel (easyHome Control); zo het is nu mogelijk om na het invoeren van de verwarmingsperiode individuele verwarmingscircuits te laten analyseren; algemene verbetering van de besturing van individuele verwarmingscircuits
 • Optimalisatie van het toevoegen en configureren van de Samsung-camera, onder andere bij de weergave van foto's op de startpagina en het gebruik van meer dan één camera
 • De synchronisatie van configuraties tussen verschillende eindapparaten is verbeterd
 • Grafische aanpassingen bij de analyses van de rolluikbesturing en de bewegingsmelders
 • Verbetering van de scenarioconfiguratie van de inbouwdimmer
 • Verbetering van de zoekmodus tijdens het toevoegen van nieuwe apparaten
 • Het registratieproces is geoptimaliseerd
 • Verhelpen van fouten bij de weergave van de meest recente activiteiten op de startpagina (in verband met de overgang naar zomer-/wintertijd)
 • In de meldingen wordt de naam van het apparaat weer getoond indien er een update voor de apparatuurdriver beschikbaar is
 • Betere weergave van gelezen en ongelezen meldingen
 • Pushberichten worden nu ook op Android-toestellen correct weergegeven
 • De fout die ertoe leidde dat in de analyses de tijden soms verkeerd werden weergegeven, is verholpen
 • Bij de eBox Remote kan nu o.a. een grens voor het opladen worden ingesteld en het opslaan van scenario's is geoptimaliseerd.
 • Optimalisaties bij de producten Power Control (solar), Energy Control en Storage Control: o.a. verbetering van het opslaan van tarieven, grafische aanpassingen bij de weergave van tarieven en verbeteringen bij het analyseren indien zowel Power Control als Power Control Solar geïnstalleerd is
 • Diverse verbeteringen bij het gebruik van Philips HUE; de status van de Philips HUE Beyond kan nu in scenario's als voorwaarde gebruikt worden en bij scenario's met meerdere Philips HUE apparaten kan de knipperfunctie geselecteerd worden
 • Philips HUE lampen die alleen in- en uitgeschakeld kunnen worden (niet dimbaar), kunnen nu ook in scenario's (aan/uit) gebruikt worden.
 • De foutieve weergave "Verbinding verbroken" bij Netatmo-apparaten is verholpen
 • De analyse van de Netatmo-regensensor is geoptimaliseerd
 • Voor de virtuele bewoner kunnen nu ook Philips HUE Beyond lampen gebruikt worden
 • De begin- en eindtijden van gebeurtenissen in scenario's kunnen nu beter geconfigureerd worden
 • Bij aanbevolen scenario's kan nu ook de verbruikswaarschuwing geselecteerd worden
 • Het verzenden van pushberichten, e-mails en sms'jes is nu ook mogelijk als de ontvanger in hoofdletters is ingevoerd

 

Versie: 2.0.100

 • Fundamentele verbeteringen van het home screen, in het bijzonder bij de synchronisatie van de weergave op verschillende eindapparaten (webbrowser, Android en iOS): Op alle eindapparaten wordt nu hetzelfde home screen weergegeven.
 • Optimalisatie van het inlogproces en het opbouwen van de verbinding bij het openen van de app na langdurige inactiviteit.
 • Verhelpen van diverse fouten in het home screen, pushberichten, instellingen, de virtuele bewoner, het beheren van medegebruikers, Storage Control en de vloerverwarmingsbesturing.

Voorbeelden:

 • Verbeteringen in de categorieën Buiten en Energie.
 • Er kan nu ook meer dan één pushbericht per scenario verstuurd worden.
 • De bij de koppeling met de webshop-account ingevoerde gebruikersgegevens kunnen nu desgewenst ook gewist worden.
 • Voor de virtuele bewoner kunnen nu ook Philips HUE lampen gebruikt worden.

 

Versie: 2.0.89

 • Het beeld van de Samsung-camera wordt direct op het home screen weergegeven
 • De weergave van de apparaten in de categorie "Verlichting" is geoptimaliseerd

 

Versie: 2.0.88

   Verwarming

 • Het is nu mogelijk om de oorspronkelijk geselecteerde verwarmingscircuits van de vloerverwarmingsbesturing na het toevoegen te wijzigen.
 • Het is nu mogelijk om alle verwarmingscircuits van een tweede vloerverwarmingsbesturing toe te wijzen.
 • Bij het maken van het scenario "Kamertemperatuur met tijdsturing" wordt nu geen extra, automatisch gegenereerd schakeltijdstip om 00:00 uur met de basistemperatuur als doeltemperatuur meer ingesteld.
 • De fout die tijdens het wijzigen van de naam van een kamerklimaat optrad, is verholpen.
 • In de apparaatinstellingen van Kamerklimaat werd geen naam weergegeven. Er treedt nu geen fout meer op als er een naam toegevoegd wordt.

   Philips HUE

 • De "AAN/UIT"-bediening wordt nu niet meer weergegeven als de gewenste Philips HUE lamp niet bereikbaar is.

   Scenario's

 • De temperatuur in het scenario "Kamertemperatuur met tijdsturing" kan nu ook in stappen van 0,5°C ingesteld worden.
 • De fout die ertoe leidde dat de app crashte wanneer geprobeerd werd om via het apparaatbeeld het scenario "Raam openen, temperatuur verlagen" te maken, is verholpen.
 • De doeltemperaturen in het scenario "Energie besparen als er niemand thuis is" worden nu correct overgenomen. Wij adviseren om reeds gemaakte scenario's te verwijderen en deze opnieuw te maken.
 • De fout die ertoe leidde dat scenario's op het home screen werden weergegeven ondanks dat deze tijdens het maken van het scenario uitdrukkelijk gedeselecteerd resp. achteraf bewerkt waren, is verholpen.

   Overige

 • De SmartHome-app blijft nu tijdens het opstarten niet meer op een wit scherm hangen.
 • De instellingen van de pushberichten worden nu bij het herstarten van de app (met name na een verbroken verbinding) weer geactiveerd.
 • De SmartHome-app crasht bij gebruik van Internet Explorer 11 nu niet meer wanneer geprobeerd wordt om scenario's te bewerken.
 • Beelden (live-beelden en galerij) die met de Samsung SmartCam zijn opgenomen, kunnen nu ook liggend weergegeven en doorgebladerd worden.
 • Het is nu ook mogelijk om via "Nieuw hier?" op de betreffende smartphone browser een nieuwe gebruiker aan te maken.
 • Bij de deur- en raamsensor wordt nu het juiste tijdformaat weergegeven.
 • Er zijn nieuwe apparaattypen en nieuwe symbolen voor bestaande apparaten ontwikkeld om deze makkelijker van elkaar te kunnen onderscheiden.
 • Er kan nu ook op kleine eindapparaten binnen het hoofdmenu gescrold worden.
 • De performance op het home screen is verbeterd.
 • Er zijn diverse grafische fouten verholpen.

 

Versie:2.0.69

 • Correcties en verbeteringen bij het inloggen en opnieuw verbinding maken met de centrale
 • Correcties en verbeteringen bij het opslaan van scenario's (time-out)
 • De instellingen voor pushberichten worden nu na het uitloggen en opnieuw inloggen altijd juist geactiveerd
 • Diverse verbeteringen ter ondersteuning van Philips HUE lampen en verbetering van de verbindingsstabiliteit, waaronder gecorrigeerde foutmeldingen
 • De liggende weergave wordt op Android nu juist en op basis van de displayresolutie ondersteund. De app start op iOS nu ook in de liggende weergave en moet dus niet gedraaid worden
 • Bij gebruikers van Power Control, Power Control Solar, Storage Control of Energy Control worden de "Inzichten" (onder "Analyses") nu correct geladen en fouten bij de berekening zijn gecorrigeerd
 • Verbeteringen bij meldingen binnen de app die soms twee keer weergegeven werden of niet verwijderd konden worden
 • Bij de analyses voor Energie (Power Control, Power Control Solar, Energy Control en Storage Control) is het nu ook mogelijk om de waarden uit het verleden weer te geven.
 • De link naar de webshop bij "Diensten" (bijv. Mobiele toegang) werkt nu ook voor iOS

 

Versie: 2.0.65

Verholpen fouten:

 • Verbetering bij inloggen en opnieuw openen van de app
  • Het opnieuw tot stand brengen van de verbinding tussen de app en het SmartHome-systeem is geoptimaliseerd.
  • De status van de apparaten wordt nu sneller en betrouwbaar geladen.
  • Als de statussen van de apparaten nog worden geladen, wordt dit weergegeven in de statusinformatie van de categorieën in 'Home'. Dit wordt aangegeven door de tekst 'Laadt…'
 • De waarschuwing die verschijnt als het opslaan van een scenario ongebruikelijk langt duurt, is aangepast. In de opmerking wordt nu correct beschreven dat de app kan worden blijven gebruikt terwijl het scenario in de achtergrond wordt opgeslagen.
 • De waarschuwing die verschijnt als een scenario helemaal niet kan worden opgeslagen, is aangepast. In de opmerking wordt nu direct de mogelijkheid aangeboden om het scenario te verwerpen of te wijzigen.
 • De weergegevens zijn voorlopig gedeactiveerd. De beschikbare weergegevens waren in de praktijk te onnauwkeurig en weken te vaak af van het plaatselijke weer. We onderzoeken hoe we de service in de toekomst betrouwbaar kunnen aanbieden.
 • Lay-outproblemen bij het toevoegen van nieuwe SmartHome-apparaten op eindapparaten met kleinere displays zijn verholpen.
 • De instellingen voor pushberichten worden na het uitloggen en opnieuw inloggen nu ingesteld op de volgende standaardwaarden: Scenario's actief, batterijwaarschuwingen actief, verbindingsproblemen inactief.
 • In de categorieën 'Deuren en vensters' en 'Statussen' kunnen apparaten en scenario's worden verborgen en getoond.
 • Bij de statusinformatie voor de laatste activiteit in de categorieën 'Buiten' en 'Veiligheid' worden nu alleen nog maar bewegingsactiviteiten weergegeven en geen veranderingen meer van de helderheid.
 • Problemen met het toevoegen van de ENTR deurslot zijn verholpen. Lay-outproblemen bij de invoer van de sleutelcode leidden tot onjuiste bediening.

Verbeteringen:

 • De tabbladen 'A-Z' en 'Categorieën' voor scenario's zijn omgewisseld.
 • Het subgedeelte 'Zonder categorie' is verschoven van helemaal onder naar helemaal boven zodat het nu beter te vinden is.
 • Het haakje voor het selecteren van categorieën is nu groter en daardoor beter zichtbaar.
 • Gedeactiveerde scenario's hebben nu in 'Home' en in het gebied 'Scenario's' een extra markering, een 'zZz' aan de rechterzijde, om ze te onderscheiden van actieve scenario's.
 • De bewegingsmelder binnen en de bewegingsmelder buiten geven nu in 'Home' en in het gebied 'Apparaten' niet meer de helderheid aan, maar een tijdstempel van de laatst gedetecteerde beweging.
 • In het systeembericht 'Scenario kon niet worden uitgevoerd’ wordt nu aangegeven welk scenario dit betreft.
 • In de categorie 'Buiten' kan nu als statusinformatie de eerstvolgende zonsopgang of -ondergang worden weergegeven. Hiervoor moet wel de passende (kosteloze) service zijn geïnstalleerd.
Centrale (1e generatie)

Actuele versie: 1.913-2.1.0.95

 • Improved Buderus add-in.
 • Fixed errors in downloading and saving images from the Samsung camera.
 • After a scenario is saved, colour and saturation are no longer reset to their original values.
 • Smoke alarm notification corrected.
 • The tariff can now be stored in the generation meter.

 

Versie: 1.913-2.1.0.80

 • Optimalisatie bij het weergeven van scenario's.
 • Aanpassing van e-mailberichten.
 • Optimalisatie van het automatisch gegenereerde scenario voor inbouw-lichtschakelaars.
 • Aanpassing van de machtigingen van gastaccounts.

 

Versie: 1.913-2.1.0.66

 • Prestatie-optimalisaties en bugfixes van de stuurprogramma's voor Samsung, SMA, Buderus en ENTR
 • Verbetering van de sunrise/sunset functie
 • Verbetering bij het uitvoeren van scenario's
 • Algemene performance- en stabiliteitsverbeteringen

 

Versie: 1.913-2.1.0.55

 • Verbeteringen bij het opstarten van de centrale regeleenheid (sneller booten)
 • Optimalisatie van geheugengebruik
 • Verbeteringen bij de actualisering van de activiteitsgegevens van de apparaten
 • Afname van de onjuiste data-acquisitie van de apparatuur
 • Verbeteringen in de betrouwbaarheid van bewegingsmelders
 • Foutoplossingen bij de bewerking van roller shutter controllers
 • Foutoplossingen bij de bewerking van powercontrol-apparatuur
 • Ondersteuning van de logfile-upload voor geselecteerde gebruikers
 • Foutoplossingen bij de uitvoering van scenario's met meerdere acties

 

Versie: 1.913-2.0.824.747

 • Support voor nieuwe smarthome interne sirene.

 

Versie: 1.913-2.0.824.66

 • Verbeteringen in de overgang van de oude Smarthome-gebruikerssoftware naar de nieuwe SmartHome-app.

 

Versie: 1.913-2.0.824.64

 • Optimalisatie van de besturing van apparaten met Lemonbeat-protocol.

 

Versie: 1.913-2.0.824.60

 • Integratie van AL-KO maairobots van de Robolinho® -serie, mits ze zijn voorzien van een inTouch-module.
 • Stabiliseringsmaatregelen tussen hoofdkantoor en rekencentrum bij geactiveerde apparaatregistratie.
 • Prestatieverbeteringen

 

Versie: 1.913-2.0.824.51

 • Voorbereiden van het verzetten van de tijd

 

Versie: 1.913-2.0.824.45

 • Verbetering van de communicatie tussen het hoofdkantoor en het smarthome rekencentrum bij de verwerking van berichten.

 

Versie: 1.913-2.0.824.12

 • Status opvragen voor rookmelders (WSD 1.0 en WSD 2.0) – Rookmelders worden niet meer als "niet bereikbaar" weergegeven als deze wél bereikbaar zijn.
 • Verbeteringen m.b.t. het verzenden van meldingen (push, sms en e-mail) – Er worden geen meldingen meer verstuurd als er geen scenario is uitgevoerd.
 • Verhelpen van diverse andere fouten en verbeteringen van de werking, bijv.:
  • Betere synchronisatie tussen het weergegeven "kamerklimaat" en de betreffende klimaatregelaars (RST / WRT).
  • Optimalisaties binnen het zoeken naar apparaten.

 

Versie: 1.913-2.0.746.0

 • Oplossen van problemen bij het uitvoeren van tijdprofielen. Het probleem dat tijdprofielen soms niet worden uitgevoerd, is opgelost.
 • Verbetering van de omschrijving van het probleem bij bepaalde opmerkingen in het gedeelte "Meldingen"
 • Verbetering van de registratie van logbestanden ter optimalisatie van de foutenanalyse door de afdeling Support
 • Optimalisatie van het aanmeldproces, zodat dit sneller afgerond kan worden

 

Versie:1.913-2.0.624.10

 • De weergavefout na overgang naar zomer-/wintertijd is verholpen.

 

Versie: 1.913-2.0.624.0

 • Bij het opslaan van scenario's waarin geen radiatorthermostaten of ruimtethermostaten worden gebruikt, zijn af en toe radiatorthermostaten en ruimtethermostaten van de handmatige modus op de auto-modus gezet.
 • Bij het uitvoeren van scenario's met meer dan één actie gebeurt het af en toe dat de centrale uitvalt.

Updates van de apparatuurdriver:

EasyHomeControl (2.0.35.0)

SMA Solar (2.0.72.0)

Opmerking: De technische vrijgave van de update heeft al plaatsgevonden. Om te voorkomen dat de server overbelast raakt, worden de centrales niet tegelijkertijd hierover geïnformeerd. Zodra de update door uw centrale wordt herkend, zult u een bericht in uw app ontvangen.

 

Versie:1.913-2.0.601.0

 • Oplossen van problemen bij het toevoegen van inbouwapparaten
 • Oplossen van problemen bij het verwijderen van Buderus-apparatuurdrivers en bij de weergave van de versie-informatie voor Buderus-apparatuurdrivers
 • Oplossen van problemen bij het gebruik van de extender
 • Oplossen van problemen bij het toevoegen van de Samsung-camera
 • Er wordt een melding gegenereerd als het computercentrum niet bereikbaar is en hierdoor een bepaalde e-mail niet kan worden verstuurd
 • Oplossen van problemen bij de synchronisatie van niet-master-kamerthermostaten. Als nu in een kamer een tweede kamerthermostaat geïnstalleerd wordt, neemt deze de actuele waarden voor deze kamer over.
 • Verbetering van de weergave van meldingen
 • Verbetering bij het uitvoeren van meerdere schakelcommando's tegelijkertijd
 • Verbetering van het updateproces van het apparaat
 • Bij migratie: Oplossen van problemen m.b.t. sms/e-mail/kamerklimaat

 

Extra updates van de apparatuurdriver:

ENTR (2.0.48.0)

 • De naam van het apparaat mag nu ook umlauten bevatten
 • Oplossen van problemen en verbeteringen m.b.t. het toevoegen

 

 Samsung Cam (2.0.45.0)

 • Verbetering van de apparaatlogging

 

SYR (2.0.71.0)

 • Verbeterde weergave in het gedeelte Analyse.

 

Storage Control (2.0.44.0):

 • Als de backend niet bereikbaar is of als er geen opslagcapaciteit meer is, wordt u nu d.m.v. een melding hierover geïnformeerd.
 • Oplossen van problemen bij het opslaan van de tarieven
 • Oplossen van problemen bij het verwijderen van de apparatuurdriver
 • Oplossen van problemen bij het toevoegen

 

Versie: 1.913-2.0.581.0

 • De verwarmingsbesturing voor de radiatorthermostaten is verder geoptimaliseerd.
 • Het scenario "Virtuele bewoner" wordt nu uitgevoerd zoals verwacht.

Afzonderlijke updates op 22-12-2016: Update apparatuurdriver voor de Philips hue (versie 2.0.76.0) 

 

Versie: 1.913-2.0.565.0

 • Bij het beheren van het kamerklimaat zijn er elementaire verbeteringen uitgevoerd.
 • De functies voor kamerthermostaten zijn bijvoorbeeld aangepast:
  • De kamerthermostaat regelt de temperatuur binnen een kamer (Master).
  • De doeltemperatuur, luchtvochtigheid en huidige temperatuur worden onder "Kamerklimaat" weergegeven in het SmartHome-programma.
 • Het scenario "Ramen openen, temperatuur verlagen" is aangepast.
 • Tijdzones kunnen naar wens worden gewijzigd.
 • In de menuoptie "Meldingen" zijn verdere optimalisaties uitgevoerd.

 

Versie:1.913-2.0.502.0

 • Verhelpen van fouten bij scenario's die meerdere keren werden uitgevoerd, terwijl deze slechts een keer geactiveerd werden
 • Verhelpen van een fout die ertoe leidde dat pushberichten soms niet verstuurd werden
 • Correcties bij updates en het opstarten van apparatuurdrivers op de centrale, bijv. voor apparaten van derden
 • Correcties bij het toevoegen van energiemeters die "foute sleutel" weergaven

 

Afzonderlijke updates:

Op 19-10-2016

 • Als een scenario meerdere statussen als actie bevat, worden deze niet allemaal geactiveerd.
 • Bij het activeren van statussen werken het vertraagd inschakelen en het automatisch uitschakelen niet op betrouwbare wijze.

 

Versie: 1.913-2.0.436.11

 • Verhelpen van een fout die bij het toepassen van het scenario Schimmelbescherming ertoe leidde dat de apparatuurdriver (bij. Philips hue, Samsung SmartCam) en de functie Zonsopgang/zonsondergang niet meer werkten.
 • Verhelpen van een fout waarbij ten onrechte onder "Instellingen" -> "Software-informatie" een button "Update centrale" wordt weergegeven, ondanks dat er geen update voor de centrale beschikbaar is.

Versie: 2.0436.3

Verholpen fouten:

 • Verhelpen van een fout waarbij het aanmaken, wijzigen en verwijderen van scenario's alsmede het toevoegen, wijzigen en verwijderen van apparaten niet mogelijk was.
 • Verhelpen van een fout bij het uitvoeren van scenario's met pushbericht.
 • Gedeactiveerde scenario's worden nu niet meer uitgevoerd.
 • Verhelpen van enkele fouten bij de migratie van de RWE SmartHome-versie naar de innogy SmartHome-versie.
Centrale (2e generatie)

Actuele versie: 8.16-1.1.5.232

 • Push notifications and e-mails now include the scenario and room.
 • Information about undelivered messages is now displayed only once.
 • Improvement of central unit start procedure.
 • Optimisation of add-ins for EnergyControl, PowerControl and PowerControl Solar.
 • It is now possible to integrate the RGB-LED lights from Medion.
 • Improved the stability of the connection with Bluetooth devices.
 • Scenarios with weekdays as triggers are now run correctly.
 • Improved Buderus add-in.

 

Versie: 8.16-1.1.4.227

 • Verbetering en stabilisatie van communicatie met de Bluetooth-apparaten.
 • Zichtbaarheid van de galerij onder de camera-instellingen wordt opnieuw gegeven.

 

Versie: 8.16-1.1.3.222

 • Optimalisatie van apparaatintegratie.
 • Vermindering van sporadisch voorkomende herstart van het bedieningspaneel.
 • Optimalisatie van de driver van het innogy-apparaat.
 • E-mail wordt nu opnieuw verzonden met een rookwaarschuwing.
 • Wanneer het geheugen van de Samsung-camera vol is, wordt slechts één bericht gegenereerd.
 • Als u een ander account toevoegt, wordt het centrum niet opnieuw gestart.
 • Na het updaten van de firmware en de app, wordt nu de juiste versie weergegeven.
 • Uitbreiding van de melding voor Bluetooth-apparaten met een bijna lege batterij.
 • Herziening van de verbruiksindicator van de Bluetooth-adapter.
 • Optimalisatie van de uitsluiting van Bluetooth-apparaten.

 

Versie: 8.16-1.1.3.207

 • Verbeterde apparaatintegratie en stabiliteit van de innogy apparaten
 • Correcties in de zonsopgang/ondergang functie
 • Aanpassing van e-mailberichten
 • Verbetering van de integratie van AL-KO Robolinho

 

Versie: 8.1.6 - 1.1.0.197

 • marktintroductie
Datacenter

Actuele versie: 24.06.2019

 • Herziening van de informatiepagina van Livisi.
 • Verbetering van de softwareupdate functie.
 • Drivers kunnen nu ook gewist worden wanneer de algemene voorwaarden niet geaccepteerd worden.
 • Correctie op de bevestigingspagina na het aanmaken van een gebruikersaccount.

 

Versie op 21-12-2017:

 • Prestaties verbeteren en fouten herstellen.

 

Versie d.d 09-11-2017:

 • Algemene maatregelen om het datacenter te stabiliseren.

 

Versie d.d 09-03-2017:

Ter verbetering van het gebruik van SmartHome zijn door het computercentrum een aantal services en diensten geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld:

 • E-mail templates zijn geüpdatet.
 • De maandelijkse analyses m.b.t. de teruggeleverde, de afgenomen en de uit de batterijopslag verbruikte energie zijn geoptimaliseerd.
 • Pushberichten voor iOS zijn uitgebreid met extra functionaliteiten (bijv. akoestische melding).

Versie d.d. 01-02-2017:

 • Problemen bij het verwerken van de energiemeetgegevens zijn verholpen.

Versie d.d. 14-12-2016

 • Er kan nu ook zonder de premiumdienst "Mobiele toegang" gebruik worden gemaakt van de stemassistent Alexa van Amazon.

Versie d.d. 29-09-2016

Optimalisatie:

 • De synchronisatie bij het gebruik van meerdere eindapparaten is verbeterd.