innogy SE over het thema gegevensbescherming

Versie 2.2, geldig vanaf 17.5.2018

1 Algemeen

Wij van innogy SE ("innogy") nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Uw privacy is een belangrijke kwestie voor ons. We verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke vereisten voor gegevensbeveiliging (privacybeleid) voor de hieronder vermelde doeleinden.

Met onze app, het webportal en het smarthome-platform, bieden we u de mogelijkheid om uw smarthome-compatibele apparaten op elkaar aan te sluiten en te besturen. Het is ook mogelijk om nieuwe producten en diensten te kopen en te gebruiken. Om u deze producten en diensten aan te bieden, betrekken we ook andere partners hierbij die toegang tot specifieke gegevens nodig hebben om deze producten en diensten te kunnen leveren, bijvoorbeeld wanneer u via stembesturing (bijv. Amazon "Alexa") of uw gebruikersaccount toegang heeft of wanneer u een servicehotline van een partner gebruikt  en hulp nodig hebt voor uw smarthome-compatibele apparaten. Innogy zal ook bepaalde gegevens delen met partners die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van innovatieve smarthome-producten en -diensten. Innogy zorgt er daarbij ook voor dat door gebruik te maken van gegevens deze partners niet naar uw persoon kunnen verwijzen zolang dit niet vereist is.

Persoonlijke gegevens in de zin van deze informatie over het privacybeleid, is alle informatie die betrekking heeft op uw persoon. Relevante persoonlijke gegevens zijn met name gegevens die door de app of website online worden verzameld (zoals cookie- of trackinggegevens, gebruikersnamen, IP-adressen) evenals uw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, contactgegevens, informatie over de woonsituatie), gegevens uit uw smarthome-apparaten (bijvoorbeeld de ID van de controller), verwarmings- / lichtregelingsdata, informatie over veiligheidsvoorzieningen, systeem configuratiegegevens, foto's en video's, energieverbruiksinformatie), reclame- en verkoopbevorderende gegevens (dat wil zeggen inzichten uit klantenanalyses)

In het hierna volgende leren we hoe we moeten omgaan met die gegevens. Voor een beter overzicht hebben wij de privacy-bescherming in hoofdstukken ingedeeld.

2 VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE/FUNCTIONARIS EN CONTACT

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is innogy SE, opera square 1, 45128 Essen, T 0800 1234060, F 0800 1234090, e-mail: smarthome.service@innogy.com

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over de gegevensbescherming van innogy (bijvoorbeeld over informatie of over hoe u uw persoonlijke gegevens kunt bijwerken), kunt u onder het trefwoord "Gegevensbescherming" met onze functionaris voor gegevensbescherming (datenschutz@innogy.com) contact opnemen.

3 Algemene informatie over het bezoek aan onze website en het gebruik maken van onze app

3.1 Logfiles

Telkens wanneer de app en de website worden geopend, verzamelt innogy gegevens en informatie via een geautomatiseerd systeem. Deze worden dan opgeslagen in de logbestanden van de server. Dit zijn bestanden waarin processen die plaatsvinden die in een computer of netwerksysteem worden vastgelegd.

De volgende gegevens worden zo verzameld:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van toegang
 • Websites van waarmee het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt (referrer)
 • Websites die vanuit het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen.
 • Gebruikersnaam:

De verwerking van het IP-adres dient om de traceerbaarheid door hackers en cyberaanvallen tegen te gaan. De verwerking van de overige gegevens dient om de inhoud van onze website bekend te maken, om de functionaliteit van onze informatietechnologie-systemen te waarborgen, om onze website te optimaliseren en om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens van de logbestanden worden altijd apart opgeslagen van andere persoonlijke gegevens van de gebruikers.

De verwerking van bovengenoemde gegevens is noodzakelijk om de legitieme belangen van innogy te beschermen en wordt gerechtvaardigd door een belangenafweging ten gunste van innogy. Innogy heeft een terecht belang om ervoor te zorgen dat de websites en de aangeboden diensten in technisch opzicht functioneren. Het te beschermen belang om bovengenoemde gegevens niet voor dit doel te gebruiken weegt niet op tegen dit belang van innogy, aangezien innogy deze gegevens op de juiste manier gebruikt voor het beschreven verwerkingsdoel, waarbij alleen het IP-adres als een identificatiefunctie wordt gebruikt en u eveneens van de functionaliteit van de websites kunt profiteren.

Uw persoonlijke gegevens worden uiterlijk na 2 maandenverwijderd, tenzij innogy wettelijk verplicht is deze langer op te slaan of de opslag  ​​op basis van juridische omklede redenen wordt  toegestaan. 

3.2 Webanalyse en weboptimalisering door cookies en trackingpixels

We maken op onze website gebruik van cookies en ook in de apps gebruiken we cookies en trackingtechnologieën. Deze dienen voor de optimalisatie van onze app en website, de verdere ontwikkeling van diensten en marketingdoeleinden. In het hierna volgende leggen we de technologieën en hun functionaliteit aan u uit.

Wanneer u onze app opent, of onze website bezoekt plaatsen wij informatie in de vorm van "cookies" op uw smartphone / tablet / computer die we bij uw volgende bezoek automatisch herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee u de browser op unieke wijze kunt identificeren wanneer u de website opnieuw bezoekt. 

Het gebruik van cookies helpt ons om u een onbeperkt gebruik van onze website te kunnen bieden. Met behulp van cookies maken we uw bezoek aan onze website zo comfortabel mogelijk. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een ​​website aan te passen aan uw interesses of om uw gebruikersnaam op te slaan, zodat u deze niet steeds bij elke bezoek hoeft in te voeren.

We gebruiken ook trackingpixels op onze website. Trackingpixels zijn kleine grafische afbeeldingen op websites die een logboekregistratie en een logbestandsanalyse mogelijk maken. De trackingpixels schrijven bij hun bezoek op de website informatie in het cookiebestand in de browser van de gebruiker. Het gebruik van pixels maakt het mogelijk om gerichte informatie en content weer te geven.

Houd er rekening mee, dat technisch vereiste cookies en pixels (hierna "cookies" genoemd) ook moeten worden geplaatst om de functionaliteit van onze website te kunnen behouden.

innogy maakt gebruik van cookies uit de volgende categorieën:

3.2.1 Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies dienen voor de technisch perfecte werking van onze app en website. Ze zorgen bijvoorbeeld voor de stabiliteit van de app en de website, voor een veilige log-in en slaan de voortgang van uw bestelling, uw inloggegevens en uw instellingen op.

De volgende gegevens worden opgeslagen in de cookies en verzonden naar innogy:

 • Taalinstellingen
 • Artikelen in het winkelwagentje
 • Log-in informatie
 • Zoekbegrippen

De gegevens van de op deze manier verzamelde gebruikers worden gepseudonimiseerd met behulp van technische voorzorgsmaatregelen, zodat een indeling van gegevens over de gebruikers niet meer mogelijk is. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens opgeslagen. Wanneer u onze website oproept of deze opent, wordt u door een infobanner over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en wordt u verwezen naar de privacyinformatie. In deze context wordt er ook een opmerking gemaakt over hoe de opslag van cookies in de browserinstellingen kan worden voorkomen.

Deze verwerking van bovengenoemde gegevens is vereist om de specifieke belangen van innogy te beschermen en wordt gerechtvaardigd door een belangenafweging ten gunste van innogy. Zonder het gebruik ervan kunnen sommige functies van onze website niet worden aangeboden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een pagina-wijziging wordt herkend. innogy heeft ook een specifiek belang bij het dienovereenkomstig verwerken van de hiervoor genoemde gegevens, namelijk  een goede werking van haar eigen websites voor het bevorderen van de verkoop van haar eigen producten. Het belang dat bovengenoemde gegevens niet voor dit doel worden gebruikt weegt niet op tegen dit legitieme belang van innogy, aangezien innogy deze gegevens op de juiste manier gebruikt voor het beschreven verwerkingsdoel terwijl u de mogelijkheid hebt om het opslaan van cookies te voorkomen. 

U hebt het recht om op basis van een belangenafweging op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer hier redenen toe zijn die uit uw specifieke situatie voortvloeien. Zie hiertoe punt 10.

3.2.2 Analytische Cookies

Daarnaast gebruiken we cookies op onze website en in de app die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken. Analytische cookies stellen ons in staat om een website en een app te analyseren, zodat we de prestaties ervan kunnen meten en verbeteren.  Analytische cookies zijn bijv.:

 • etracker: we gebruiken in onze online help de "etracker" van etracker gmbh. Wij zullen de verzamelde gegevens niet gebruiken zonder een aparte toestemming van u om u persoonlijk te identificeren. De gegevens worden ook niet samengevoegd met uw persoonlijke gegevens. 
 • Google Analytics: We gebruiken "Google Analytics" door Google, LLC, Mountain View, Californië, USA als online help. Wij zullen de verzamelde gegevens niet gebruiken zonder een aparte toestemming van u om u persoonlijk te identificeren. De gegevens worden ook niet samengevoegd met uw persoonlijke gegevens. Met behulp van cookies maken we statistische profielen, die dus niet op het individu gebaseerd zijn maar slechts op groepen. Deze worden gebruikt voor het analyseren van bezoekers, een klikgedrag en voor het analyseren van demografische kenmerken van bezoekers van de website. U kunt hier bezwaar maken tegen het gebruik: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

De volgende gegevens worden opgeslagen in de cookies en verzonden naar innogy en de respectieve aanbieder:

 • Frequentie van het oproepen van sites
 • Gebruik van website-functies
 • afgebroken acties of fouten
 • opgeroepen sites en menu's

In dit verband gebruiken we ook cookies voor de zogenaamde remarketing.  Met behulp van cookies kunnen we later ook anoniem begrijpen op welke momenten u het bezoek aan de website hebt geannuleerd of voor welke producten u interesse hebt getoond. Dit helpt ons de website nog interessanter vorm te geven. 

U hebt het recht om op basis van een belangenafweging op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer hier redenen toe zijn die uit uw specifieke situatie voortvloeien. Zie hiertoe punt 10. Het is het beste dat u hier de instellingen voor de analyse door etracker wijzigt (https://www.etracker.de).

3.2.3 Duur van de opslag

De informatie die ons door de cookies wordt doorgegeven, wordt door ons opgeslagen voor een periode van [drie maanden] na de verzameling en ze worden vervolgens automatisch verwijderd.

4 Speciale online-gebaseerde aanbiedingen

4.1 Onze app

U hebt door het verstrekken van persoonlijke gegevens de mogelijkheid om u te registreren in de app van innogy  In dit geval worden de gegevens (bijv. naam, adres, gebruikersnaam, e-mailadres en telefoonnummer) naar innogy verzonden.

Bij de registratie worden uw IP-adres en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Dit is om misbruik van de dienstverlening te voorkomen. Er mogen geen gegevens aan derden worden doorgeleid tenzij daarvoor een wettelijke verplichting is. Het verwerken van het IP-adres, de datum en de tijd is vereist om de specifieke belangen van innogy te beschermen en dit wordt gerechtvaardigd door een  belangenafweging ten gunste van innogy. Innogy heeft ook een legitiem belang bij het verwerken van de bovengenoemde gegevens met het oog op de registratie, waardoor het gemakkelijker wordt om uw aanvraag of bestelling te verwerken en om verdere communicatie en klantenrelaties te vergemakkelijken. Het gerechtvaardigde specifieke belang dat bovenstaande gegevens niet voor dit doel worden gebruikt, weegt niet op tegen dit legitieme belang van innogy, aangezien innogy deze gegevens op de juiste manier gebruikt voor het beschreven verwerkingsdoel, waarbij het IP-adres uitsluitend als identificatiefunctie wordt gebruikt en dat door het maken van een register u erop kunt rekenen dat dergelijke gegevens vrijwillig worden gebruikt  en u kunt profiteren van een soepel verloop. 

Wanneer u de app op uw smartphone verwijdert, wordt uw informatie die op de smartphone is opgeslagen, eveneens verwijderd. Om uw gebruikersaccount te verwijderen stuurt u een e-mail met het trefwoord "delete user account" met uw gebruikersnaam, naam en voornaam naar smarthome.service@innogy.com. Het is daarbij erg belangrijk dat u de gegevens opgeeft zoals u deze hebt ingevoerd tijdens de registratie.

Wanneer innogy verplicht is uw persoonlijke gegevens te bewaren in overeenstemming met de commerciële bewaartermijnen of andere wettelijke bepalingen, worden uw gegevens geblokkeerd In plaats van gewist.

Deze verwerking van uw gegevens als onderdeel van de registratie is vereist voor de uitvoering van het contract met u.

4.2 Webportal

U kunt de centrale regeleenheid van uw smarthome ook via een webportal instellen en uw apparaten via het web te integreren en te laten beheren. Het webportal geeft u ook de mogelijkheid uw smarthome te configureren en alle informatie overzichtelijk te bekijken (het zogenaamde "dashboard"). Voor dit persoonlijke gebied kunt u zich registreren.

In dit geval worden de gegevens in het betreffende invoervenster (met naam, adres, gebruikersnaam, e-mailadres en telefoonnummer) naar innogy verzonden.

Bij de registratie worden uw IP-adres en de datum en tijd opgeslagen. Dit is om misbruik van de dienstverlening te voorkomen. Het verwerken van deze bovenstaande genoemde gegevens is vereist om de legitieme belangen van innogy te beschermen en dit wordt gerechtvaardigd door een afweging van belangen ten gunste van innogy. Innogy heeft ook een specifiek belang bij het verwerken van de bovengenoemde gegevens met het oog op registratie, waardoor het gemakkelijker wordt om uw aanvraag  te verwerken en om verdere communicatie en klantrelaties te vergemakkelijken. Het gerechtvaardigde specifieke belang dat bovenstaande gegevens niet voor dit doel worden gebruikt, weegt niet op tegen dit legitieme belang van innogy, aangezien innogy deze gegevens op de juiste manier gebruikt voor het beschreven verwerkingsdoel, waarbij het IP-adres uitsluitend als identificatiefunctie wordt gebruikt en dat door het maken van een register u erop kunt rekenen dat dergelijke gegevens vrijwillig worden gebruikt  en u kunt profiteren van een soepel verloop.

De gegevens die worden verzameld voor registratie worden verwijderd wanneer de registratie op onze websites wordt geannuleerd of gewijzigd.

4.3 Newsletter

In de app en in het webportal hebt u de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens van het invoervenster (e-mailadres, telefoonnummer) naar ons verzonden. Bovendien worden bij de registratie de volgende gegevens verzameld:

 • IP-adres van de opgeroepen computer
 • Datum en tijd van de registratie

Het verzamelen van uw e-mailadres dient om de nieuwsbrief te kunnen bezorgen. Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens als onderdeel van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

Voor de verwerking van de gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief moet uw toestemming worden verkregen en moet er over de gegevensprivacy worden verwezen De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw betreffende toestemming.

U hebt te allen tijde het recht tot intrekking van de toestemming zonder dat de rechtmatigheid van uw toestemming en uw intrekking wordt aangetast.

Wanneer u op onze website goederen of diensten hebt gekocht en uw e-mailadres hebt gedeponeerd, kunnen wij deze later gebruiken voor de verzending van een Newsletter voor direct mail voor eigen gelijksoortige goederen of diensten. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is § 7 alinea 3 van de wet tegen oneerlijke concurrentie ("uwg"). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van direct mail/marketing zonder dat u een reden hoeft op te geven. Zie punt 10.

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de Newsletter door op de link in de betreffende nieuwsbrief te klikken.

De verzamelde gegevens voor de Newsletter-registratie worden opgeslagen zolang het abonnement actief is.

4.4 Mogelijkheden om contact met ons op te nemen

innogy verwerkt uw persoonlijke gegevens met als doel om contacten te leggen. Op onze internetpagina's zijn contactformulieren beschikbaar die kunnen worden gebruikt voor de elektronische contactopname. Als alternatief is het ook mogelijk om contact te leggen via de contactgegevens vermeld in punt 2.

Wanneer u via een van deze kanalen contact met ons opneemt, worden de persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, automatisch opgeslagen. De opslag heeft tot doel uw verzoek te verwerken, contact met u op te nemen of toestemming te vragen voor marketingactiviteiten.

De verwerking van bovengenoemde gegevens is noodzakelijk om de specifieke belangen van innogy te beschermen en wordt gerechtvaardigd door een belangenafweging ten gunste van innogy. Innogy heeft een specifiek belang om u een platform aan te bieden voor communicatie en om met ons eenvoudig contact te kunnen opnemen. Uw specifieke belang dat uw voornoemde gegevens niet voor dit doel worden gebruikt, weegt niet op tegen dit legitieme belang van innogy, omdat het ook in uw belang is dat wij uw contactverzoek verwerken en hierop reageren. De andere persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologie systemen te waarborgen.

Uw persoonlijke gegevens worden automatisch na [3 maanden] gewist, nadat uw contactaanvraag is beantwoord en er geen rechtvaardiging (zoals een bestaande klantrelatie) meer is voor wettelijke bewaartermijnen.

5 Adverteren per post en e-mail

Zolang u ons uw contactgegevens hebt verstrekt, zal innogy uw naam en adres gebruiken om u productinformatie te geven over de energieproducten van innogy (bijv. energieproductie, levering, energie-efficiëntie, elektromobiliteit en andere energiegerelateerde diensten) en - in de toekomst - ook over telecommunicatieproducten of -diensten van innogy (bijv. telefoon en internet). Om uw productinformatie over artikelen en diensten van innogy te laten toekomen die vergelijkbaar zijn met die welke u al hebt in gekocht of hebt gebruikt als vaste klant bij Innogy, zal Innogy ook het e-mailadres gebruiken dat u heeft opgegeven mits u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt.

Om uw advertenties te adresseren, geven we uw naam en adres door aan derden en order processors (bijvoorbeeld koeriers, mediabureaus) die deze verwerken om promotiemateriaal te maken en die u te doen laten toekomen.

De verwerking van bovengenoemde gegevens is vereist om de specifieke belangen van innogy in acht te nemen en wordt gerechtvaardigd door een belangenafweging ten gunste van innogy. innogy kan u geen direct mail aanbieden zonder gebruikmaking van deze gegevens. innogy heeft ook een specifiek belang om u bovengenoemde gegevens voor directe marketingdoeleinden en op maat gemaakte innogy-producten te verwerven, namelijk de promotie van de eigen producten. Uw specifieke belang dat bovengenoemde gegevens niet voor dit doel worden gebruikt, weegt niet op tegen de belangen van innogy aangezien innogy deze gegevens  voor het beschreven verwerkingsdoel op de juiste manier gebruikt en ook geen gebruik maakt van gevoelige gegevens uit uw klantrelatie met innogy. Het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden impliceert een verwerking waarop u in bestaande contractuele relaties of na het uiten van belangstelling voor producten of diensten van innogy kunt rekenen zodat er geen hinder hoeft te worden ondervonden van direct mail. Bovendien zal innogy alleen van de bovenstaande direct marketing-gegevens voor innogy-producten gebruik maken wanneer u hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt.

innogy zorgt er ook voor dat door de geselecteerde communicatiekanalen voor reclame (post en bij eigen reclame voor bestaande klanten ook per e-mail) deze zo min mogelijk hinder zal worden ondervonden.

6 Adverteren voor derden en door derden via de post

Zolang u ons uw contactgegevens hebt verstrekt, zal innogy in het kader van zijn reclame-aanpak.ook uw naam en adres gebruiken om u productinformatie te verschaffen over producten en diensten die worden aangeboden door derden (bijv. door innogy-bedrijvengroepen en zakelijke partners die vergelijkbare producten aanbieden).

Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door een belangenafweging ten gunste van innogy. Zoals eerder vermeld heeft innogy een specifiek belang om u direct mail te laten toekomen. Dit omvat eveneens direct marketing van producten en diensten van derden. Aan de ene kant kan door de overdracht van advertenties van derden in combinatie met eigen advertenties van innogy uw belangstelling voor deze producten toenemen hetgeen leidt tot een toename in de verkoop bij innogy en derden. Aan de andere kant heeft innogy ook een financieel belang om derden toe te staan ​​deel te nemen aan deze reclame. Net als bij eigen direct marketing voor innogy-producten, heeft u er belang bij dat uw gegevens niet worden gebruikt voor advertentiedoeleinden van derden; Dit komt vooral door de hinder als gevolg van reclame-uitingen per post en uw recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Wanneer u van tevoren toestemming hiervoor hebt gegeven, zullen derden (zie punt 9) u ook rechtstreeks hun eigen producten en diensten aanbieden. In dit geval geeft Innogy zijn gegevens (bijv. contactgegevens) door aan derden, zoals aan serviceproviders en fabrikanten van apparatuur, zodat deze hun aanbiedingen voor apparaten die geschikt zijn voor smarthomes en diensten aan u kunnen worden aangeboden.

7 Markt- en opinieonderzoek

Voor zover u ons uw contactgegevens hebt verstrekt, zal innogy ook uw naam en adres doorgeven aan markt- en opinie-onderzoeksbureaus zodat deze ook enquêtes kunnen uitvoeren. De markt- en opinie-onderzoeksbureaus opereren in opdracht of namens innogy. Deze enquêtes verschaffen ons een overzicht van de transparantie en kwaliteit van onze producten, diensten en communicatie en we kunnen de opzet en uitvoering ervan in overleg met u organiseren.

De verwerking wordt gerechtvaardigd door een belangenafweging ten gunste van innogy. Innogy heeft een specifiek belang bij het verwerken van uw gegevens ten behoeve van markt- en opinieonderzoek omdat op deze wijze de aangeboden producten en diensten verbeterd kunnen worden en de verkoop van eigen producten kan worden gestimuleerd, mogelijk of eventueel in samenhang met producten van derden. Hierdoor kan innogy ervaring opdoen met uw acceptatie en tevredenheid van de aangeboden producten en uw diensten en belangen evalueren en analyseren. Hierdoor kunnen u voortaan nog betere op maat gemaakte producten en diensten aangeboden worden.  Het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden impliceert een verwerking waarop u in bestaande contractuele relaties of na het uiten van belangstelling voor producten of diensten van innogy kunt rekenen. Uw gegevens worden uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden gebruikt, die - mits u geen bezwaar hebt gemaakt - ook in uw belang zijn.

Wanneer het markt- en opinieonderzoek op een andere wijze dan per post wordt uitgevoerd, zal dit alleen worden gedaan wanneer u ons voor het gebruik van uw gegevens toestemming hebt gegeven.

Wanneer u niet langer meer wenst deel te nemen aan de klantenenquête, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de onder punt 2 vermelde contactadressen.

8 Gegevensanalyses (profiling)

Om u gerichte informatie over producten en diensten te kunnen verstrekken, dus ook in het kader van direct mail/marketing, gebruiken wij evaluatie-instrumenten. innogy zal uw persoonlijke gegevens analyseren (bijv. configuratiegegevens, bedienings- en statusinformatie van ingesloten apparaten, energieverbruikgegevens) en aanvullen met openbaar beschikbare en verworven sociaal-demografische gegevens. innogy wil u hierdoor een individuele benadering bieden voor op maat gemaakte diensten aangeboden door innogy en innogy-partners. Wettelijke basis hiervoor is een belangenafweging ten gunste van innogy en partners. Innogy en partners hebben een specifiek belang bij de meest geschikte adressering van reclame en aan het verbeteren van de producten en diensten van zowel innogy, de innogy-groep als de innogy-partners teneinde de verkoop van eigen producten te bevorderen. Bovendien hebben Innogy en zijn partners een specifiek belang bij het vermijden van het gebruik van foutief reclamemateriaal. Dit is belangrijker dan uw specifieke belangen omdat er alleen reclame wordt verstuurd die is toegesneden op uw interessegebied en u wordt beschermd tegen vervelende advertentiebenaderingen.

Voor de evaluatie en analyse van klantgerichte belangen worden uw gegevens (bijv. energieverbruikgegevens, bedienings- en statusinformatie van de geïntegreerde apparaten, door u geprogammeerde scenario's) ook binnen de innogy-bedrijfsgroep (zie punt 9) in een geanonimiseerde en gepseudonimiseerde vorm verspreid en voor zover technisch mogelijk in een gepseudonimiseerde vorm doorgegeven aan innogy-partners die soortgelijke producten distribueren (definitie van innogy-partner algemeen, zie punt 9).  Anoniem betekent dat uw persoonlijke gegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat deze niet of niet langer kunnen worden geïdentificeerd. Gepseudonimiseerd betekent dat uw persoonlijke gegevens niet aan u kunnen worden toegewezen zonder dat hiervoor aanvullende informatie nodig is. Deze aanvullende informatie wordt separaat bij innogy bewaard en onder voorbehoud van technische en organisatorische maatregelen zijn onderworpen die ervoor zorgen dat de gegevens niet door derden aan u kunnen worden toegewezen.

De data-analyse wordt gedaan om intelligente en innovatieve diensten en producten te verbeteren en verder te ontwikkelen.

Ook het doorgeven en analyseren van uitsluitend geanonimiseerde en pseudonieme gegevens door andere bedrijven van de innogy-bedrijfsgroep kan gebaseerd zijn op een belangenafweging ten gunste van innogy. Het specifieke belang van innogy is om algemene informatie over speciale groepen klanten met anderen te delen met als doel het ​​verbeteren van producten en diensten. Uw gegevens worden uitsluitend in geanonimiseerde en gepseudonimiseerde vorm verzonden om uw belangen zo goed mogelijk te beschermen. De uit de gegevensanalyse verkregen data worden uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden gebruikt, die - mits u geen bezwaar hebt gemaakt - ook in uw belang zijn. Een andere vorm van verwerking of verzending van deze gegevens vindt niet plaats.

9 Ontvangers van persoonlijke gegevens

9.1 Derden en orderprocessors

Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt door andere bedrijven die namens innogy werken ("orderprocessors") of in het kader van zakelijke partnerschappen van innogy ("derde partijen") werkzaam zijn. Dit kunnen bedrijven zijn uit de innogy-groep ("innogy-bedrijfsgroep") of externe bedrijven en partners ("innogy-partner"). Mogelijke ontvangers van uw gegevens zijn verzekeringsmaatschappijen, fabrikanten van smart home-compatibele apparaten, beveiligingsbedrijven, callcenters, marketing- en mediabureaus, marktonderzoeksinstituten, sociale mediabedrijven, IT-serviceproviders, consultants of adviesbureaus met focus op data-analyse, logistieke bedrijven, on-site installatiedienstverleners, facturatie- en betalingsdienstaanbieders, bedrijven die betrokken zijn bij het gebruik van cookies en trackingpixels en andere diensten en samenwerkingspartners.  

Voor de details verwijzen we naar de gedetailleerde beschrijvingen van de gegevensverwerking in deze informatie  over privacyverklaring.

De orderprocessors die in deze privacyverklaring worden genoemd, werken in opdracht van innogy SE en zijn verplicht om het privacy- en gegevensbeveiligingsniveau van innogy SE aan te houden. Als onderdeel van deze verplichting is onder meer bepaald dat dienstverleners alleen die gegevens ontvangen die nodig zijn voor de respectieve orderafhandelingen.

9.2 Ontvangers buiten de Europese Unie (EU)

innogy laat ook individuele diensten verrichten door zorgvuldig geselecteerde orderprocessors die buiten de Europese economische ruimte ("derde land") hun zetel hebben, bijv. IT-diensten. In deze gevallen vindt de verzending via een derde land plaats. Voor zover het wettelijk verplicht is om een ​​passend beschermingsniveau voor uw gegevens te bieden, maakt innogy gebruik van garanties die in overeenstemming zijn met wettelijke vereisten voor een ​​adequaat niveau van gegevensbescherming, bijvoorbeeld EU-standaardcontracten. U hebt de mogelijkheid om op elk gewenst moment meer informatie en kopieën op te vragen van dergelijke overeenkomsten.

10 Uw rechten

Krachtens wettelijke bepalingen (inclusief eventuele toepasselijke beperkingen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens), kunt u tegenover ons de volgende rechten doen gelden:

10.1 Informatie

Zo hebt u het recht om informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens te verkrijgen, e.e.a. volgens de regels van art. 15 Algemene Verordening Gegevensbescherming (mogelijk met beperkingen volgens § 34 Wet Bescherming Persoonsgegevens).

10.2 Rectificatie

Op uw verzoek rectificeren wij de gegevens die over u zijn opgeslagen op basis van art. 16 Algemene Verordening Gegevensbescherming wanneer deze niet doeltreffend of onjuist zijn.

10.3 Wissen

Wanneer u dat wenst zullen wij uw gegevens volgens de principes van art. 17  Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijderen, voor zover andere wettelijke voorschriften (bijv. wettelijke bewaarplichten of beperkingen volgens § 35 Wet Bescherming Persoonsgegevens) of een doorslaggevend belang van onze kant (bijvoorbeeld om onze rechten en claims te verdedigen) of andere redenen op basis van art. 17 Algemene Verordening Gegevensbescherming, zich hier niet tegen verzetten.

10.4 Beperking

Rekening houdend met de voorwaarden van art. 18 Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.

10.5 Gegevensoverdracht

U hebt ook het recht om uw gegevens onder de voorwaarden van art. 20 Algemene Verordening Gegevensbescherming in een gestructureerd, courant en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen of deze naar een derde partij te laten verzenden.

10.6 Bezwaarschrift

Voorts hebt u het recht om bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor privacyrechten (artikel 77 Algemene Verordening Gegevensbescherming). De toezichthoudende die verantwoordelijk is voor innogy kan als volgt worden bereikt:

Nationaal bureau voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming Nordrhein-Westfalen

Postbus 20 04 44

40102 Düsseldorf

(www.ldi.nrw.de).

10.7 Beroep

Voorts kunt u beroep aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens volgens art. 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie hokje voor meer informatie).

Voor de uitoefening van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via gebruikmaking van de onder punt 2 genoemde contactgegevens.

 

Informatie over uw beroepsrecht in het kader van art. 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens op grond van art. 6 par. 1 f Algemene Verordening (gegevensbescherming op basis van belangenafweging) of art. 6 par. 1 e Algemene Verordening (gegevensbescherming in openbaar) wanneer hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.  Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van art. 4  nr. 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer u beroep aantekent, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet meer verwerken tenzij we kunnen aantonen overtuigende en legitieme redenen te hebben voor de verwerking of voor de verdediging of uitoefening van juridische claims die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

We verwerken uw persoonlijke gegevens ook voor direct mail. Wanneer u geen advertenties meer wenst te ontvangen, heeft u het recht om hier op elk moment bezwaar tegen te maken; dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met direct marketing. De bezwaren zullen wij ook voor de toekomst in acht nemen.

Het beroep kan en moet zo snel mogelijk gericht worden aan:

innogy SE, Opernplatz 1, 45128 Essen, T 0800 1234060, F 0800 1234090, E-Mail smarthome.service@innogy.com

 

 

eerdere versies

innogy over het thema gegevensbescherming

Versie 2.1, geldig vanaf 19 april 2017

De bescherming van persoonsgegevens is heel belangrijk voor ons. Daarom voeren wij onze webactiviteiten uit in overeenstemming met de wetgeving betreffende gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Hieronder leest u welke informatie wij eventueel verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.

I. Definitie van begrippen binnen de bepaling inzake gegevensbescherming

 • Platform-partners: platform-partners zijn partners van innogy SE die hun componenten of diensten in de SmartHome Diensten van innogy integreren en betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling en het onderhoud van het SmartHome-platform van innogy SE. 
 • API-partners: API-partners zijn partners van innogy SE die toepassingen, portals en apps ontwikkelen waarin je de innogy SmartHome-oplossing op vrijwillige basis zelfstandig kunt integreren. Door de integratie komt de verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens bij de API-partner te liggen.  Neem kennis van de desbetreffende regels inzake gegevensbescherming van de API-partner.
 • Dienstverleners: zorgvuldig uitgekozen en aangewezen dienstverleners (conform §11 Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG)) resp. servicepartners (conform §11 BDSG) die opdrachten en diensten voor innogy SE uitvoeren; bijv. IT-dienstverleners voor client- en hosting-services.
 • Systeemgebruiker: de hoofdgebruiker van de SmartHome-diensten van innogy SE.
 • Medegebruikers: gebruikers die de systeemgebruiker heeft toegevoegd.
 • Andere partners: zorgvuldig uitgekozen andere partners van innogy SE, zogeheten data-partners, die gegevens onder pseudoniem of, indien mogelijk, geanonimiseerd ontvangen en ten behoeve van analyse en verder gebruik voor reclamedoeleinden verwerken. Persoonsgegevens (bijv. naam, adres) worden alleen doorgegeven als u daarvoor expliciet toestemming geeft.

II. Persoonlijke gegevens

In principe geldt voor innogy SE dat de bescherming van uw persoonsgegevens voor ons heel belangrijk is. Daarom verzamelen en verwerken wij zonder uw toestemming geen persoonsgegevens via onze websites en via de op de SmartHome-diensten aangesloten apparaten. Alleen u beslist of u ons, bijvoorbeeld in het kader van registratie, enquêtering, installatie, configuratie e.d., [etc.]  aan ons wilt doorgeven of niet. We gebruiken uw persoonsgegevens in de regel alleen om uw vragen te beantwoorden, uw opdracht te bewerken, ten behoeve van systeemonderhoud en configuratie of om u toegang te geven tot specifieke informatie of aanbiedingen, zoals de nieuwsbrief. innogy SE laat indien nodig afzonderlijke taken en diensten uitvoeren door zorgvuldig uitgekozen en aangewezen dienstverleners en platform-partners die binnen en buiten de EU/EER zijn gevestigd, voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst, voor het leveren van onze diensten noodzakelijk is resp. voor de verdere ontwikkeling en het onderhoud van de SmartHome-diensten van innogy SE. Daarom worden met de contractpartijen op basis van de wettelijke eisen overeenkomsten over de gegevensbescherming voor het verkrijgen van een passend niveau van gegevensbescherming vastgelegd. innogy SE verstrekt de persoonsgegevens aan de API-partners als u op vrijwillige basis zelf de integratie in de betreffende systemen uitvoert en akkoord bent gegaan met het verstrekken ervan. Neem kennis van de desbetreffende regels inzake gegevensbescherming van de desbetreffende API-partner. Uw gegevens worden alleen aan andere partners verstrekt - bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden - als u daarmee uitdrukkelijk instemt. U wordt hierop op de daarvoor bestemde plaats gewezen en eventueel expliciet om toestemming gevraagd. Niet meer benodigde gegevens worden, als ze geen zakelijk doel meer hebben, direct verwijderd indien dat niet in strijd is met (andere) juridische voorschriften.

III. Speicherung von Zugriffsprotokollierungsdaten

Telkens als een bestand van onze website wordt opgevraagd, worden toegangsgegevens opgeslagen. Ieder record bestaat uit:

 • geanonimiseerd IP-adres
 • de pagina waarvandaan het bestand is opgevraagd
 • de naam van het bestand dat werd opgevraagd
 • datum en tijdstip van de aanvraag
 • de verzonden hoeveelheid gegevens
 • de toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden, etc.)
 • een beschrijving van het type webbrowser dat is gebruikt
 • het gebruikte besturingssysteem van de aanvrager
 • het aanvragende domein
 • aantal bezoeken
 • opgevraagde pagina's en menu's

De door ons bewaarde gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt, resp. voor onderhoud, bescherming en verbetering van onze diensten, voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en voor de bescherming van innogy SmartHome en onze gebruikers.

IV. Cookies

Als u onze website bezoekt of de innogy SmartHome app gebruikt, kan het zijn dat we informatie in de vorm van een cookie op uw computer opslaan, die we bij uw volgende bezoek automatisch herkennen, bijvoorbeeld voor de in de app in eerste instantie gekozen taal. Met behulp van cookies kunnen we bijvoorbeeld een website aan uw belangstelling aanpassen of uw gebruikersnaam opslaan, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Wilt u niet dat wij uw computer herkennen, stel uw browser dan zo in dat hij cookies van uw harde schijf verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen.

V. Opmerkingen over webanalyse

Op deze website worden met technieken van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens ten behoeve van marketing en optimalisatie verzameld en bewaard. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van de sitebezoeker worden opgeslagen. Deze cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. De met de etracker-technologie verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet via de drager van het pseudoniem samengevoegd met persoonlijke gegevens. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan altijd met onmiddellijke ingang ongedaan worden gemaakt.

VI. Loggen van apparaatactiviteit

innogy SE en de door haar gemachtigde dienstverleners zullen de activiteiten van de apparaten vastleggen zolang u deze functie niet principieel of voor specifieke apparaten in de SmartHome-interface deactiveert. Alle activiteiten van het apparaat alsmede fysische meetwaarden zoals kamertemperatuur, luchtvochtigheid e.d. worden schriftelijk vastgelegd en opgeslagen in een logbestand dat u kunt bekijken.

(1) Toegang door systeemgebruiker / medegebruikers
Deze bestanden zijn alleen beschikbaar voor uzelf en de personen die u toegang verleent (medegebruikers). Medegebruikers zijn personen die u als hoofdgebruiker (systeemgebruiker) na de systeeminstallatie persoonlijk uitnodigt voor medegebruik en die u ook zelf na hun registratie handmatig moet verifiëren (bijv. gezinsleden). U kunt hun autorisaties op elk gewenst moment intrekken.

(2) Toegang door innogy SE en de platform-partners
innogy SE en de platform-partners zullen de geregistreerde activiteiten van apparaten gebruiken om u persoonlijke analyses en meerwaarde-diensten binnen de SmartHome-gebruikerssoftware aan te bieden (bijv. tips voor energiebesparing of waarschuwingen tegen schimmelvorming op basis van uw gebruik, instelling, meetwaarden van uw apparaten, etc.)  
Daarnaast zal innogy SE de geregistreerde activiteiten van apparaten voor zover mogelijk geanonimiseerd of in de vorm van een pseudoniem analyseren om bijv. fouten en uitval van de apparaten en de mogelijke oorzaken daarvan vanuit het gebruiksgedrag te identificeren.

(3) Doorgeven aan API-partners
Geregistreerde activiteiten van apparaten worden alleen aan API-partners verstrekt indien u op vrijwillige basis zelf de integratie in hun systemen ter hand neemt en met het verstrekken ervan hebt ingestemd. Neem kennis van de desbetreffende regels inzake gegevensbescherming van de API-partner.

(4) Doorgeven aan andere partners
Geregistreerde activiteiten van apparaten worden alleen aan andere partners verstrekt - bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden - als dit geanonimiseerd gebeurt of als u daarmee uitdrukkelijk instemt. U wordt hierop op de daarvoor bestemde plaats gewezen en eventueel expliciet om toestemming gevraagd.

(5) Deactivering van de schriftelijke vastlegging en verwijdering
Met de deactivering van de schriftelijke vastlegging worden de tot dan toe geregistreerde logbestanden verwijderd. Informeer alle personen op wie het loggen betrekking heeft (bijv. B.: de personen die deel uitmaken van uw huishouden) over deze functie

VII. Opslag en verwerking van camerabeelden

Wenn Sie den Kameraservice von SmartHome nutzen, wird SmartHome die von Ihnen über das SmartHome System aufgenommenen Kamerabilder zu Ihren anderen Daten im innogy Rechenzentrum speichern.

Als u gebruik maakt van de cameraservice van SmartHome zal SmartHome de door u met het SmartHome-systeem opgenomen camerabeelden bij uw andere gegevens in het innogy computercentrum opslaan.

(1) Toegang door systeemgebruiker / medegebruikers
De camerabeelden zijn alleen beschikbaar voor u en de personen aan wie u toegang tot het innogy computercentrum verleent (medegebruikers; voor meer informatie zie hieronder).

(2) Toegang door innogy SE en de platform-partners
innogy SE en de platform-partners zullen geen gebruik maken van deze gegevens.

(3) Doorgeven aan API-partners
Camerabeelden worden alleen aan API-partners verstrekt indien u op vrijwillige basis zelf de integratie in hun systemen ter hand neemt en met het verstrekken ervan hebt ingestemd. Neem kennis van de desbetreffende regels inzake gegevensbescherming van de API-partner.

(4) Doorgeven aan andere partners
innogy SE en de platform-partners zullen de camerabeelden niet aan een onbevoegde derde of aan andere partners doorsturen of hen daartoe toegang verschaffen.

(5) Verwijderen van en informatie over de camerabeelden
U kunt de opgenomen en opgeslagen camerabeelden op elk gewenst moment met behulp van de gebruikerssoftware wissen. Informeer alle personen die op camerabeelden kunnen voorkomen (bijv. : de personen in uw huishouden), over deze functie! Houd u aan de toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot de plaats van bevestiging en het opnamebereik van de camera (vooral in privé- en openbare terreinen en gebouwen).

VIII. Opslag en verwerking van energiegegevens

Als u de energie-services van SmartHome (Power Control, Power Control Solar, Energy Control) gebruikt, slaat SmartHome de energie- en prestatiegegevens op die met de bijbehorende systeemhardware op uw elektriciteitsteller worden gemeten. Deze energiegegevens krijgt u binnen de SmartHome-interface voor informatiedoeleinden grafisch en in tabelvorm te zien.

(1) Toegang door systeemgebruiker / medegebruikers
Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor uzelf en de personen die u toegang verleent (medegebruikers; voor meer informatie zie hieronder).

(2) Toegang door innogy SE en de platform-partners
De opgeslagen energiegegevens worden daarnaast door innogy SE en de platform-partners gebruikt om u persoonlijke analyses en meerwaarde-diensten binnen de SmartHome-gebruikerssoftware aan te bieden (bijv. tips voor energiebesparing, stroomverbruikers, basislast, voorstel voor en nakoming van maandelijkse voorschotten, etc.)

U kunt daarnaast vrijwillig de zakelijke gegevens van uw overeenkomst met de energieleverancier in de software invoeren (bijv. kosten/kWh, basisbedrag, termijnbedragen) om deze analyses en diensten met toegevoegde waarde aan uw situatie aan te passen. Bovendien zal innogy SE de gegevens voor zover mogelijk geanonimiseerd of als pseudoniem analyseren om bijvoorbeeld nog meer producten in het SmartHome-domein te ontwikkelen.

(3) Doorgeven aan API-partners
Opgeslagen energiegegevens worden alleen aan API-partners verstrekt indien u op vrijwillige basis zelf de integratie in hun systemen ter hand neemt en met het verstrekken ervan hebt ingestemd. Neem kennis van de desbetreffende regels inzake gegevensbescherming van de API-partner.

(4) Doorgeven aan andere partners
Opgeslagen energiegegevens worden alleen aan andere partners verstrekt - bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden - als u daarmee uitdrukkelijk instemt. U wordt hierop op de daarvoor bestemde plaats gewezen en eventueel expliciet om toestemming gevraagd.

(5) Verwijderen en downloaden van de gegevens
U kunt de opgeslagen energiegegevens op elk gewenst moment met behulp van de gebruikerssoftware downloaden of verwijderen. Informeer alle personen op wie de opslag van energiegegevens betrekking heeft (bijv. : de personen in uw huishouden) over deze functie!

IX. Verzameling en verwerking van gegevens over woonsituatie

Tijdens de inbedrijfname van het systeem wordt u door SmartHome gevraagd, naast de gegevens die vereist zijn voor beheer van uw gebruikersaccount (bijv. e-mailadres, voornaam, achternaam, wachtwoord), ook vrijwillige gegevens over uw woonsituatie te vermelden (locatie van de installatie, woonsituatie huis/appartement, aantal personen in het huishouden, aantal verdiepingen, woonoppervlak van de wooneenheid).

De opgave van deze gegevens is vrijwillig en kan altijd overgeslagen of later in de gebruikerssoftware gewijzigd of gewist worden.

(1) Toegang door systeemgebruiker / medegebruikers
De verzamelde gegevens over de woonsituatie zijn alleen beschikbaar voor uzelf en de personen die u toegang verleent (medegebruikers; voor meer informatie zie hieronder).

(2) Toegang door innogy SE en de platform-partners
Deze aanvullende gegevens worden gebruikt om u nauwkeurigere, op uw persoonlijke situatie afgestemde analyses en meerwaarde-diensten binnen de SmartHome-gebruikerssoftware te kunnen aanbieden (bijv. tips voor energiebesparing in vergelijking met overeenkomstige doorsneehuishoudens, tijden van zonsopkomst en -ondergang voor de concrete locatie, weersinformatie voor de concrete locatie, etc.). innogy SE en de platform-partners zullen de gegevens voor zover mogelijk geanonimiseerd of als pseudoniem analyseren om bijvoorbeeld nog meer producten in het SmartHome-domein te ontwikkelen

(3) Doorgeven aan API-partners
Gegevens over de woonsituatie worden alleen aan API-partners verstrekt indien u op vrijwillige basis zelf de integratie in hun systemen ter hand neemt en met het verstrekken ervan hebt ingestemd. Neem kennis van de desbetreffende regels inzake gegevensbescherming van de API-partner.

(4) Doorgeven aan andere partners
Gegevens over de woonsituatie worden alleen aan andere partners verstrekt - bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden - als dit geanonimiseerd gebeurt of als u daarmee uitdrukkelijk instemt. U wordt hierop op de daarvoor bestemde plaats gewezen en eventueel expliciet om toestemming gevraagd.

X. Systeemconfiguratie, protocolbestanden

Het SmartHome-systeem richt de systeemconfiguratie die voor het gebruik van het systeem is vereist, zoals naam en toewijzing van apparaten, scenario's en dergelijke, automatisch in en slaat deze veilig op in de SmartHome-centrale en in de app voor het SmartHome-programma op uw smartphone/ tablet. De systeemconfiguratie wordt bovendien in het innogy computercentrum opgeslagen en alleen gebruikt voor een eventueel herstel van gegevens waartoe u zelf de opdracht geeft.

Uw centrale en de SmartHome-app leggen elk een protocolbestand vast. De configuratie van de centrale wordt in een systeeminformatiebestand opgeslagen.

De verzending van bedieningscommando's van uw centrale en de communicatie tussen uw centrale en uw apparaten vindt gecodeerd plaats.

(1) Toegang door systeemgebruiker / medegebruikers
U bent verzekerd van toegang tot het herstel van gegevens. U kunt ervoor zorgen dat zo’n herstel van gegevens, indien nodig, wordt uitgevoerd.

(2) Toegang door innogy SE
innogy SE analyseert en beoordeelt de instellingen van uw centrale en de bedieningscommando's die bij de verbinding via het innogy computercentrum ontstaan om bij eventuele storingen of technische problemen te kunnen ingrijpen om de beschikbaarheid van de SmartHome-oplossing te garanderen.

(3) Toegang door platform-partners
Platform-partners krijgen alleen toegang als fouten moeten worden geanalyseerd en hersteld.

(4) Doorgeven aan API-partners
Systeemconfiguraties en logbestanden worden alleen aan API-partners verstrekt indien u op vrijwillige basis zelf de integratie in hun systemen ter hand neemt en met het verstrekken ervan hebt ingestemd. Neem kennis van de desbetreffende regels inzake gegevensbescherming van de API-partner.

(5) Doorgeven aan andere partners
Andere partners krijgen deze gegevens niet.

(6) Verwijderen van de gegevens
Systeemconfiguraties en logbestanden worden snel verwijderd als bijv. oude scenario's door nieuwe worden vervangen of als er geen toepasselijk zakelijk doel meer is.

XI. Link met andere websites

De innogy-websites bevatten links met ander websites. innogy is niet verantwoordelijk voor de strategieën inzake gegevensbescherming of de inhoud van deze andere websites.

XII. Kinderen - Vragen en opmerkingen

Het is niet de bedoeling dat kinderen zonder toestemming van ouders of toezichthouders persoonsgegevens naar innogy websites versturen. innogy adviseert alle ouders en toezichthouders nadrukkelijk om hun kinderen een veilige en verantwoorde omgang met persoonsgegevens op internet aan te leren. innogy zal in elk geval niet willens en wetens persoonsgegevens van kinderen verzamelen of op enigerlei wijze gebruiken of aan derden onrechtmatig doen toekomen.

XIII. Wijziging van onze regels inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor onze maatregelen inzake veiligheid en gegevensbescherming te wijzigen, voor zover dit op basis van de technische ontwikkeling noodzakelijk wordt. In deze gevallen zullen we ook onze informatie over gegevensbescherming navenant aanpassen. Neem daarom ook kennis van de actuele versie van onze bepaling inzake gegevensbescherming over onze innogy SmartHome-diensten.

innogy SE, Dortmund, 19 april 2017


Versie 2.0, geldig vanaf 1.9.2016

De veiligheid van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom voeren wij onze webactiviteiten uit in overeenstemming met de wetgeving betreffende gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Hieronder leest u welke informatie wij eventueel verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.

Persoonlijke gegevens

Voor innogy is de beveiliging van uw persoonlijke gegevens van het hoogste belang. Daarom verzamelen we zonder uw toestemming via onze websites geen persoonlijke gegevens. Alleen u bepaalt of u deze gegevens, bijvoorbeeld in het kader van een registratie of enquête, aan ons wilt doorgeven of niet. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens over het algemeen om uw aanvraag te beantwoorden, uw order te bewerken of u toegang te verschaffen tot speciale informatie of aanbiedingen, bijvoorbeeld in een nieuwsbrief via e-mail.

innogy laat in voorkomende gevallen afzonderlijke taken en diensten die duidelijk zijn omschreven, uitvoeren door zorgvuldig geselecteerde dienstverleners die buiten de EU/EER zijn gevestigd. Hiertoe leggen wij in overeenkomsten met de contractpartners de wettelijke verplichtingen tot bescherming van persoonsgegevens vast om een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen.

Doorgifte van uw gegevens aan derden – bijvoorbeeld voor werking van het systeem met SmartHome Platform-partners of voor commerciële doeleinden – vindt uitsluitend plaats voor zover dit voor de uitvoering van deze overeenkomst of levering van onze services nodig is, en voor overige doeleinden als u nadrukkelijk hebt ingestemd met deze doorgifte. U wordt op een relevante plaats hierop gewezen.

Gegevens die niet nodig zijn, worden onmiddellijk verwijderd.

Niet-persoonlijke gegevens

Wanneer u gebruikmaakt van onze SmartHome services, worden af en toe automatisch (dus niet via een registratie) gegevens verzameld die niet kunnen worden herleid tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld gebruikte browsers en besturingssystemen; de domeinnaam van de website waardoor u werd doorgestuurd; het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van het bezoek, afgebroken acties en fouten, geopende pagina's en menu's). Wij gebruiken deze in het kader van onze diensten verzamelde informatie voor levering, onderhoud, bescherming en verbetering van onze diensten, voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en voor de bescherming van SmartHome en onze gebruikers.

Opmerkingen over webanalyse

Op de log-inpagina van het systeem worden zo nodig met technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van de sitebezoeker worden opgeslagen. Deze cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. De met de etracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet via de drager van het pseudoniem samengevoegd met persoonlijke gegevens. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk gewenst moment voor de toekomst worden herroepen. https://www.etracker.com/de/datenschutz.html => knop 'Bitte schließen Sie mich von der etracker Zählung aus'

Loggen van apparaatactiviteit

innogy en de door haar in de arm genomen dienstenverleners zullen de activiteiten van de apparaten blijven loggen zolang u deze functie niet volledig of voor specifieke apparaten deactiveert in het SmartHome-programma. De protocolbestanden zijn alleen toegankelijk voor u en de personen die u toegang geeft (medegebruikers). Medegebruikers zijn personen die u als hoofdgebruiker (eigenaar van systeem) na installatie van het systeem persoonlijk uitnodigt, en die u ook zelf na hun registratie handmatig moet verifiëren (bijv. gezinsleden). U kunt deze toegang op elk moment intrekken. innogy zal de protocolbestanden niet doorsturen aan ongeautoriseerde derden of deze toegang verlenen tot deze bestanden. Alle activiteiten van een apparaat en fysieke waarden zoals kamertemperatuur en luchtvochtigheid, worden verzameld en vastgelegd in een protocolbestand dat u kunt bekijken. De geregistreerde apparaatactiviteiten worden door innogy gebruikt om u persoonlijke analyses en diensten met toegevoegde waarde aan te bieden via de SmartHome-software (bijv. tips voor energiebesparing of waarschuwingen voor schimmelbescherming op basis van de instelling van uw apparaten, gemeten waarden etc.). Daarnaast kan innogy de gegevens voor zover mogelijk in anonieme en/of pseudonieme vorm analyseren, bijv. om fouten en storingen van apparaten en mogelijke oorzaken te identificeren op basis van gebruik. Als het loggen wordt gedeactiveerd, worden alle tot dat tijdstip opgeslagen protocolbestanden verwijderd. Informeer alle personen op wie het loggen betrekking heeft (bijv. : de personen in uw huishouden) over deze functie!

Opslag en verwerking van camerabeelden

Als u de cameraservice van SmartHome gebruikt, slaat SmartHome de door u via het SmartHome-systeem opgenomen camerabeelden op in het innogy-computercentrum. De camerabeelden zijn uitsluitend toegankelijk voor u en de personen die u toegang geeft tot het innogy-computercentrum (medegebruikers, zie toelichting hierboven). innogy zal de camerabeelden niet doorsturen aan ongeautoriseerde derden of deze toegang verlenen tot deze bestanden. U kunt de opgenomen en opgeslagen camerabeelden op elk moment verwijderen via de gebruikerssoftware. Informeer alle personen die op camerabeelden kunnen voorkomen (bijv. : de personen in uw huishouden), over deze functie! Houdt u aan de toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot de plaats van bevestiging en het opnamebereik van de camera (vooral in privé- en openbare terreinen en gebouwen).

Opslag en verwerking van energiegegevens

Als u de energie-services van SmartHome (Power Control, Power Control Solar, Energy Control) gebruikt, slaat SmartHome de energie- en prestatiegegevens op die met de bijbehorende systeemhardware op uw elektriciteitsteller worden gemeten. Deze energiegegevens worden in het SmartHome-programma ter informatie grafisch en in tabelvorm weergegeven. De geregistreerde energiegegevens worden daarnaast door innogy gebruikt om u persoonlijke analyses en diensten met toegevoegde waarde aan te bieden via de SmartHome-software (bijv. tips voor energiebesparing, basislasten, voorgestelde en ingehouden maandelijkse termijnbedragen). U kunt daarnaast vrijwillig de zakelijke gegevens van uw overeenkomst met de energieleverancier in de software invoeren (bijv. kosten/kWh, basisbedrag, termijnbedragen) om deze analyses en diensten met toegevoegde waarde aan uw situatie aan te passen. Daarnaast analyseert innogy de gegevens zo veel mogelijk in anonieme of pseudonieme vorm om bijvoorbeeld meer producten voor SmartHome te ontwikkelen. De energiegegevens zijn alleen toegankelijk voor u en de personen die u toegang geeft (medegebruikers, zie toelichting hierboven). . U kunt de opgeslagen energiegegevens op elk moment via de gebruikerssoftware downloaden of verwijderen. Informeer alle personen op wie de opslag van energiegegevens betrekking heeft (bijv. : de personen in uw huishouden), over deze functie!

Verzameling en verwerking van gegevens over woonsituatie

Tijdens de inbedrijfname van het systeem wordt u door SmartHome gevraagd, naast de gegevens die vereist zijn voor beheer van uw gebruikersaccount (bijv. e-mailadres, voornaam, achternaam, wachtwoord), ook vrijwillige gegevens over uw woonsituatie op te geven (locatie van installatie, woonsituatie huis/woning, aantal personen in huishouding, aantal etages, woonoppervlak). Deze aanvullende gegevens worden gebruikt om uw preciezere, op de persoonlijke situatie toegesneden analyses en diensten met toegevoegde waarde in de SmartHome-software te kunnen aanbieden (bijv. tips voor energiebesparing met vergelijking met vergelijkbare gemiddelde huishoudens, tijd van zonsopgang en zonsondergang voor de locatie, weergegevens voor locatie). Daarnaast analyseert innogy de gegevens zo veel mogelijk in anonieme of pseudonieme vorm om bijvoorbeeld meer producten voor SmartHome te ontwikkelen. Het opgeven van deze gegevens is vrijwillig en u kunt dit altijd overslaan of de gegevens later in de software wijzigen of verwijderen. De verzamelde gegevens over de woonsituatie zijn alleen toegankelijk voor u en de personen die u toegang geeft (medegebruikers, zie toelichting hierboven). innogy zal de gegevens over de woonsituatie niet doorsturen aan ongeautoriseerde derden of deze toegang verlenen tot deze bestanden.

Systeemconfiguratie, protocolbestanden

Het SmartHome-systeem richt de systeemconfiguratie die voor het gebruik van het systeem is vereist, zoals naam en toewijzing van apparaten, scenario's en dergelijke, automatisch in en slaat deze veilig op in de SmartHome-centrale en in de app voor het SmartHome-programma op uw smartphone/ tablet. De configuratie wordt bovendien opgeslagen in het computercentrum en wordt alleen voor eventueel gegevensherstel gebruikt als u daartoe zelf opdracht geeft.

SmartHome evalueert of analyseert de instellingen van uw centrale niet. De besturingscommando's die ontstaan bij de verbinding via het innogy-computercentrum, worden slechts opgeslagen tot de uitvoering is afgesloten.

De overdracht van besturingscommando's van uw centrale en de communicatie tussen uw centrale en uw apparaten worden gecodeerd. SmartHome evalueert of analyseert geen besturingscommando's.

Uw centrale en de SmartHome-app leggen elk een protocolbestand vast. De configuratie van de centrale wordt opgeslagen in een systeeminformatiebestand. Als zich een technisch probleem voordoet, kunt u de protocolbestanden en het systeeminformatiebestand voor probleemoplossing naar de SmartHome Service sturen. Alle medewerk(st)ers die u bij de probleemanalyse ondersteunen, hebben een geheimhoudingsplicht. De door u verzonden protocolbestanden of het systeeminformatiebestand worden uitsluitend gebruikt voor de probleemanalyse en alleen voor de duur van de probleemoplossing opgeslagen.

SmartHome heeft nooit toegang tot de protocolbestanden of het systeeminformatiebestand die op uw centrale zijn opgeslagen.

Uw centrale meldt de online-status, de ingelogde gebruikers en de status van de soft- en hardware (van de centrale) aan het computercentrum. Deze overdracht dient alleen de veiligheidseisen en het bedrijf van de centrale.

Koppelingen naar andere websites

De innogy-websites bevatten koppelingen naar andere websites. innogy is niet verantwoordelijk voor de strategieën voor gegevensbescherming of de inhoud van deze andere websites.

Vragen en opmerkingen

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot privacy en gegevensbescherming door innogy (bijvoorbeeld voor inzage in of update van uw persoonlijke gegevens), neemt u dan onder het kopje "Datenschutz" (Gegevensbescherming) via Datenschutz@innogy.com contact met ons op. De ontwikkeling van internet is van invloed op onze strategie voor gegevensbescherming. Wijzigingen worden tijdig aangekondigd op deze site.

Kinderen

Voorkomen moet worden dat kinderen zonder toestemming van ouders of toezichthouders persoonlijke gegevens overdragen aan innogy-websites en SmartHome Services. innogy raadt alle ouders en toezichthouders aan hun kinderen te leren hoe zij op een veilige en verantwoorde wijze met persoonlijke gegevens op internet moeten omgaan. innogy zal in ieder geval niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen verzamelen of op welke manier dan ook gebruiken of onrechtmatig openbaar maken aan derden.

Veiligheid

innogy neemt voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Uw gegevens worden nauwgezet beveiligd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onrechtmatige toegang of openbaarmaking.

innogy SE, Dortmund, 1.9.2016