Algemeen

SmartHome biedt IT-systemen aan waarmee uw SmartHome-centrale met behulp van mobiele besturingsapparaten kan worden bediend. Verder is uw centrale verbonden met het Livisi computercentrum dat centrale informatiediensten en andere diensten met toegevoegde waarde ondersteunt. De door u ingestelde configuratie wordt in het innogy-computercentrum opgeslagen en alleen voor een eventueel gegevensherstel gebruikt als u daartoe zelf opdracht geeft.

SmartHome brengt alleen een verbinding tot stand tussen het serienummer van uw centrale en uw persoonlijke gegevens als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Bij de configuratie van de centrale kunt u zelf uw gebruikersnaam kiezen.

SmartHome verwerkt uw persoonlijke gegevens conform de bepalingen van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens.

Het opgeven van persoonlijke gegevens is pas noodzakelijk als u via de webshop diensten met toegevoegde waarde (apps) wilt bestellen. In dat geval koppelt SmartHome de gegevens die u in de webshop hebt ingevoerd aan het serienummer van uw centrale zodat u gebruik kunt maken van de diensten met toegevoegde waarde. Bij het bestellen van een dergelijke dienst wordt u daarover geïnformeerd.

Onze verantwoordelijkheid betreffende gegevensbescherming en gegevensbeveiliging hebben wij bij de ontwikkeling van het product steeds zeer serieus genomen. Uw vragen over gegevensbescherming en gegevensbeveiliging beantwoorden wij graag. Meer informatie over gegevensoverdracht vindt u in de volgende hoofdstukken.