Gedrag van de verwarmingsregelaar

In kamers zonder kamerthermostaat - met een of meer radiatorthermostaten:

  • Radiatorthermostaten worden automatisch gesynchroniseerd, i. het apparaat dat niet werd bestuurd, neemt de doeltemperatuur aan van de radiator met gecontroleerde radiator.
  • De individuele radiatorthermostaten worden geregeld via het kamertemperatuurgemiddelde van alle radiatorthermostaten in de kamer.
  • De waarden voor temperatuur en vochtigheid die worden weergegeven onder binnenklimaat zijn gemiddelde waarden van de radiatorthermostaten in de kamer.

 
In kamers met kamerthermostaat - met een of meer radiatorthermostaten:

  • De kamerthermostaat neemt de temperatuurregeling over binnen een kamer (master), dit kan leiden tot b.v. een kamerthermostaat en twee verwarmingsthermostaten bevinden zich in één kamer, de temperaturen van de verwarmingsthermostaten kunnen de doeltemperatuur overschrijden.

Dit gedrag is normaal en correct in dit geval omdat de verwarmingsthermostaten door de kamerthermostaat worden geleid. Zolang de huidige temperatuur van de kamerthermostaat niet gelijk is aan de doeltemperatuur, blijft de verwarmingsthermostaat verwarmen.

  • De doeltemperatuur, vochtigheid en de huidige temperatuur van de kamerthermostaat worden weergegeven in de gebruikersinterface onder "Kamerklimaat", er wordt geen gemiddelde waarde gegenereerd.
  • Als er meerdere kamerthermostaten in een kamer zijn, neemt de eerste geïntegreerde kamerthermostaat het voortouw.