Terugzetten naar de fabrieksinstellingen

1 Verwijder het apparaat uit het stopcontact.
2 Druk de knop aan de onderkant van het apparaat in en houd deze ingedrukt.
3 Plaats het apparaat weer in het stopcontact terwijl u de knop ingedrukt houdt.
4 Houd de knop gedurende minimaal 10 seconden ingedrukt. De LED licht gedurende deze tijd permanent op.
5 Na ca. 10 seconden knippert de LED vijf keer. Laat nu de knop weer los.
6 De fabrieksinstellingen zijn nu teruggezet en de extender kan via de “TOEVOEGEN”-modus in de SmartHome-software opnieuw worden toegevoegd.
7 Indien het apparaatsymbool na toevoeging grijs blijft, moet u de knop opnieuw indrukken om de procedure te beëindigen.