Montage en inbedrijfname

Let op: Er kan maximaal een extender aan een SmartHome-systeem toegevoegd worden.

1. Steek de extender in het gewenste stopcontact.
2. Open de SmartHome-app en voeg het apparaat aan uw SmartHome toe.
3. Na het toevoegen is de extender meteen gereed voor gebruik.
Daarnaast kan één eindapparaat op het stopcontact van de extender worden aangesloten.

Als u de draadloze router uitschakelt en verplaatst, moeten de apparaten die voordien met de router gecommuniceerd hebben gedurende enkele seconden van de voeding worden ontkoppeld (verwijder of ontkoppel hiertoe de batterijen van het elektriciteitsnet). Om te weten om welke apparaten het gaat ontdekt u in uw smarthome wanneer in uw berichten de apparaten getoond worden die de draadloze verbinding verloren hebben.