Terugzetten naar fabrieksinstellingen

1. Verwijder de lithiumbatterij.
2. Druk op de resetknop (onder TOP) en
3. plaats de lithiumbatterij terug terwijl u de resetknop ingedrukt houdt. De LED licht nu continue op gedurende 10 sec.
4. Na ca. 10 sec knippert de LED 5 x. Laat de resetknop nu los.
5. De fabrieksinstellingen zijn nu weer teruggezet. U kunt de wandzender nu weer toevoegen in het SmartHome-systeem (via TOEVOEGEN in het SmartHome-programma). U kunt kiezen uit: met oude instellingen toevoegen, met nieuwe instellingen toevoegen of niet toevoegen .
6. Druk op de resetknop om de procedure te beeindigen als het apparaatsymbool na toevoeging grijs blijft.