Installatie en inbedrijfname

Alvorens de wandzender te bevestigen, moet de achterkant verwijderd worden. Gebruik hierbij een kleine platte schroevendraaier. Duw deze in een van de vier uitsparingen aan de zijkant van de behuizing. Draai de schroevendraaier en beetje zodat de achterkant van de voorkant loskomt. Doe dit nogmaals bij een andere uitsparing. Trek vervolgens voor- en achterkant voorzichtig uit elkaar.

De voorkant bestaat uit een frame en wipvlak. Deze vormen een geheel.

Noteer het op de achterkant aangegeven serienummer (12 cijfers, onder de barcode) en de ruimte waar u deze wandzender gaat gebruiken. U heeft deze gegevens later nodig voor het toevoegen aan het SmartHome-systeem.

U kunt kiezen tussen montage met schroeven en montage met behulp van het meegeleverde plakband.

Montage met schroeven

Als u voor bevestiging met schroeven kiest, houdt u de achterwand van de wandzender op de gewenste plek op de plaats van montage en markeert u de locatie van de montagegaten. De montagegaten zijn uitgevoerd als sleufgaten, zodat ook achteraf nog kleine correcties mogelijk zijn.

Let er bij de keuze van de montageplaats en tijdens het boren op dat u geen in de muur geplaatste elektriciteitsleidingen, met name in de buurt van schakelaars en stopcontacten, en geen water- of gasleidingen raakt.

Boor door elk van de twee markeringen op de muur een gat. Plaats passende pluggen (niet meegeleverd) in de boorgaten en bevestig de achterwand van de wandzender met behulp van twee schroeven.

 

Let bij de montage op de juiste stand van het apparaat. Het ingestempelde opschrift TOP op de achterwand moet naar boven gericht zijn.

Plaats het frame met de wipschakelaar nog niet terug, zodat u nog bij de batterijhouder kunt.

Montage met hechtstrips

Als u voor montage met dubbelzijdig hechtstrips kiest, plakt u dieze eerst op de gemarkeerde plaatsen op de achterkant van het apparaat. Plaats een batterij en bevestig de wandzender op een voor u geschikte plaats.

Let bij de montage op de juiste stand van het apparaat. Het ingestempelde opschrift TOP op

Kies een dusdanige plaats van montage dat de hechtstrip het oppervlak van de montageplaats niet kan beschadigen.

Batterij plaatsen

Schuif de meegeleverde lithium batterij (CR2032) in de batterijhouder en let hierbij op de polariteit (pluspool boven). Klik de voorkant (frame met wipvlak) er weer op en let op plaats van de LED (onder).

Na het plaatsen van de batterij is de wandzender gereed voor gebruik. Bij storingen knippert de LED drie keer.