Montage en inbedrijfname

Noteer het in de batterijhouder aangegeven serienummer (12 cijfers, onder de barcode) en de ruimte waar u deze afstandsbediening gaat gebruiken. U heeft deze gegevens later nodig voor het toevoegen aan het SmartHome-systeem.

Nadat de batterijen voor de eerste keer geplaatst zijn, probeert het SmartHome-systeem de afstandsbediening automatisch gedurende 3 minuten toe te voegen (LED knippert hierbij om de tien seconden kort). Hiervoor moet de “TOEVOEGEN”-modus in het SmartHome-programma geactiveerd zijn. Als het toevoegen gelukt is, licht de LED langdurig op. U kunt ook op elk moment een nieuwe toevoegpoging starten door op een knop van de afstandsbediening te drukken. Dan knippert de LED kort.

De functies van de 8 knoppen of 4 dubbelknop-combinaties mbv het SmartHome programma geconfigureerd. Per knop kunnen een of meerdere apparaten (scenario's) bediend worden, functies of profielen geactiveerd en weer gedeactiveerd worden.

De LED op de afstandsbediening knippert 1 x als de opdracht door een druk op een knop volledig uitgevoerd is. 3 x knipperen van de LED betekent dat er een fout is opgetreden. Dit kunnen zijn:

  • de ontvanger (apparaat) is buiten bereik
  • de ontvanger kan de opdracht niet uitvoeren
  • de ontvanger is defect of niet geconfigureerd