Functietest

  1. Na het plaatsen van de batterijen met de juiste polariteit verschijnt op het display een symbool of de gewenste temperatuur.

  2. Als het display niets of F4 toont, zijn de batterijen leeg of bijna leeg en moeten ze worden vervangen.

  3. Een rode knipperende LED met gelijktijdige weergave van F2 duidt op een te grote afstand tussen de stuurpen en de klep. Controleer de dichtheid van de schroefverbinding.

  4. F1 in het display betekent dat de klep te stijf is of dat de klepaandrijving geblokkeerd is. Controleer in dit geval het ventiel en de adapter.

Als u nog vragen heeft, neemt u contact op met de technische hotline.