Terugzetten naar de fabrieksinstellingen

1. Open de batterijhouder en verwijder één batterij.
2. Druk op de knop (D) en houd deze ingedrukt.
3. Plaats, terwijl u de knop ingedrukt houdt, de batterij in de batterijhouder en houd de knop nog minimaal 10 seconden ingedrukt. De LED licht gedurende deze tijd permanent op (indien de LED niet oplicht, zijn de batterijen leeg en moeten ze vervangen worden).
4. Na ca. 10 seconden knippert de LED vijf keer. Laat de knop los.
5. De fabrieksinstellingen zijn nu teruggezet en de radiatorthermostaat kan via de TOEVOEGEN-modus in het SmartHome-programma opnieuw aan het systeem toegevoegd worden.
6. Als het apparaatsymbool na toevoeging grijs blijft, moet u de knop opnieuw indrukken om de procedure te beëindigen.