1. Demontage van de mechanische thermostaatknop De radiatorthermostaat kan op alle gangbare radiatorafsluiters geplaatst worden. Het is niet noodzakelijk om de verwarming leeg te laten lopen of het verwarmingssysteem anderszins aan te passen. Raadpleeg een deskundige als de bestaande thermostaat, afsluiter of verwarmingsbuizen zichtbaar beschadigd zijn. Zo verwijdert u de oude mechanische thermostaatknop:
  • (A) Draai de thermostaatknop naar links totdat hij niet verder kan.
  • (B) Maak de bevestiging van de thermostaatknop los.
  • (C) Trek de thermostaatknop los van de klep.
2. Batterijen plaatsen

Verwijder het deksel van de batterijhouder (E) en plaats de batterijen in het apparaat. Let daarbij op de juiste polariteit.
Nadat de batterijen zijn geplaatst, trekt de regelstift van de elektrothermische motor zich automatisch helemaal terug om de montage te vergemakkelijken. Op het display is tijdens het terugtrekken “A1” te lezen. Wanneer de regelstift helemaal teruggetrokken is, verschijnt er “A2”. Nu kan de radiatorthermostaat op de radiatorklep gemonteerd worden.

Door een druk op de knop of uiterlijk 3 minuten na het plaatsen van de batterijen begint de radiatorthermostaat zichzelf af te stellen. Hiertoe wordt de klep geopend en gesloten om de eindposities te vinden en om het totale instelbereik te bepalen. Op het display verschijnt “A3”. Dit proces kan 3 minuten in beslag nemen. Als er geen eindposities gevonden worden, bijvoorbeeld omdat de radiatorthermostaat niet gemonteerd is, wordt het proces afgebroken. Op het display verschijnt “F2”. U kunt het automatisch afstellen opnieuw starten door op de knop te drukken.

Pas na het succesvolle afstellen is de radiatorthermostaat volledig functioneel.

3. Montage van de radiatorthermostaat

De radiatorthermostaat past op alle in de handel verkrijgbare afsluiters met M30 x 1,5 mm aansluitschroefdraad. Voor bepaalde radiatorafsluiters heeft u verbindingsstukken nodig. Verbindingsstukken voor afsluiters van Danfoss (RAV, RA, RAVL) worden met het apparaat meegeleverd.

Belangrijk! Verifieer voor de montage of de meegeleverde verbindingsstukken geschikt zijn voor uw radiatorafsluiters.
4. Integreer het apparaat
  • Start uw SmartHome-app of meld u aan bij https://home.innogy-smarthome.de.
  • Integreer het apparaat nu via . Als alternatief kunt u het apparaat zoeken en integreren via de apparaatselectie.