Terugzetten naar de fabrieksinstellingen

1. Verwijder eerst de Power Control uit de SmartHome-software door met de muis naar het gewenste apparaatsymbool te gaan en op het verschijnende symbool Bewerken te klikken. Selecteer nu het tabblad Beheer en klik daar op de knop Besturing verwijderen. Nu kunt u de Power Control terugzetten.
2. Druk met een smal voorwerp (bijv. een balpen) op de knop op de uitleeseenheid onderaan het SmartHome-symbool en houd deze minimaal nog 10 seconden ingedrukt. Na 5 seconden licht de modus-LED en na 10 seconden licht de status-LED permanent op (indien de LED niet oplicht en de batterijmodus actief is), zijn de batterijen leeg en moeten ze vervangen worden).
3. Laat nu de knop weer los. De modus-LED en de status-LED knipperen vervolgens gedurende 3 minuten..
4. Het apparaat is nu teruggezet en kan via de zoekmodus in de SmartHome-software weer opnieuw in het systeem geïntegreerd worden.

Houd hiervoor de sleutel bij de hand.
5. Indien het apparaatsymbool na integratie grijs blijft weergegeven, moet u de toets opnieuw indrukken om het proces te beëindigen.