Terugzetten naar de fabrieksinstellingen

  1. Trek het aangesloten apparaat uit de Stekkerschakelaar.

  2. Koppel ook de Stekkerschakelaar los van de aansluiting.

  3. Druk op de knop aan de onderkant van de Stekkerschakelaar en sluit de Stekkerschakelaar opnieuw aan op de aansluiting met de knop ingedrukt.

  4. Houd de knop nog eens 10 seconden ingedrukt. De LED brandt gedurende deze tijd permanent.

  5. Zodra de LED vijf keer knippert, kunt u de knop loslaten

De Stekkerschakelaar kan nu opnieuw in uw SmartHome worden geïntegreerd.