Terugzetten naar de fabrieksinstellingen

1. Verwijder de bewegingsmelder (buiten) van de wandhouder.

Batterijen hoeven niet te worden verwijderd.
2. Druk op de resetknop (E) en houd deze gedurende minimaal 10 seconden ingedrukt. De LED licht gedurende deze tijd permanent op (indien de LED niet oplicht, zijn de batterijen leeg en moeten deze vervangen worden).
3. Na ca. 10 seconden knippert de LED vijf keer. Laat nu de knop weer los.
4. De fabrieksinstellingen zijn nu teruggezeten en de bewegingsmelder (buiten) kan via de “TOEGEVOEGEN”-modus in het SmartHome-programma opnieuw aan het systeem worden toegevoegd.
5. Als het apparaatsymbool na toevoeging grijs blijft , moet u de reset-knop opnieuw indrukken om de procedure te beëindigen.