Montage

Noteer het op het apparaat aangegeven serienummer (12 cijfers, onder de barcode) en de precieze plaats van installatie. U heeft deze gegevens later nodig voor het toevoegen aan het SmartHome-systeem.

Om een correcte werking van de bewegingsmelder (buiten) te garanderen, moet er tijdens de montage op worden gelet dat de bewegingsmelder niet rechtstreeks op lichtbronnen zoals zon of lampen etc. of op ramen, radiatoren of andere warmtebronnen wordt gericht. Monteer de bewegingsmelder ook niet te dicht bij warmtebronnen zoals een radiator.

 
1 Ontgrendel de wandhouder/deksel van de bewegingsmelder (buiten) door de ontgrendelknoppen gelijktijdig in te drukken (in de richting van de pijl) (zie (F) op de afbeelding op pagina 10) en trek de wandhouder/deksel naar boven toe van de bewegingsmelder (buiten) af (zie (C) op de afbeelding).
2 Bepaal de meest optimale plaats.
3 Markeer beide bevestigingsgaten van de wandhouder.
4 Monteer de wandhouder/deksel, in geval van een stenen wand, m.b.v. de meegeleverde pluggen en schroeven.
5 Boor in geval van een zachte (hout, gips etc) ondergrond beide gaten even voor (2mm boor) en monteer de wandhouder/deksel met beide meegeleverde schroeven.
6 Plaats de batterijen in de bewegingsmelder (buiten). Plaats de bewegingsmelder (buiten) vervolgens in de wandhouder door deze van onder omhoog in de wandhouder/deksel te schuiven tot u een klik hoort. Draai en kantel de bewegingsmelder (buiten) vervolgens in de juiste richting.

Plaats de batterijen in de bewegingsmelder (buiten). Plaats de bewegingsmelder (buiten) vervolgens in de wandhouder door deze van onder omhoog in de wandhouder/deksel te schuiven tot u een klik hoort. Draai en kantel de bewegingsmelder (buiten) vervolgens in de juiste richting.