Montage en ingebruikname

1. Batterijen inleggen
  • Trek de afdekking van het batterijvak aan de achterkant van het weerstation eraf.
  • Plaats de batterijen (type LR03) met de juiste polariteit in het batterijvak.
  • Sluit het batterijvak.
2. Apparaat aankoppelen/integreren
  • Start uw smarthome app of log onder https://home.innogy-smarthome.de in.
  • Houd met een puntig voorwerp (zoals een rechtgebogen paperclip) het PAIR-contact ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de LED knippert.
  • Koppel nu het apparaat via aan. Als alternatief kunt u het apparaat zoeken en via de apparaatselectie aankoppelen/integreren.