Montage en ingebruikname

1. Batterijen inleggen
 • Gebruik een plat voorwerp (zoals een schroevendraaier) om het deksel bij de uitsparing los te maken.
 • Plaats de batterij (type 1/2 AA/ER14250) met de juiste polariteit in de zender.
 • Setzen Sie den Deckel wieder auf.
2. Positie vastleggen
 • Lijn de magneet uit met de zender.
 • Belangrijk: de afstand tussen de beide elementen moet kleiner zijn dan 20 mm.
 • Tip: markeer de geselecteerde positie met een potlood.
3. Lijmmontage
 • Maak de afdekking van de zender en de magneet los.
 • Plak daarna de elementen op de door u geselecteerde plaatsen.
4. Apparaat aankoppelen/integreren
 • Start uw smarthome app of log onder https://home.innogy-smarthome.de in.
 • Houd met een puntig voorwerp (zoals een rechtgebogen paperclip) het PAIR-contact ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de LED knippert.
 • Koppel nu het apparaat via aan. Als alternatief kunt u het apparaat zoeken en via de apparaatselectie aankoppelen/integreren.