Functietest

1. Controleer of de stekker van het apparaat in het stopcontact is gestoken.
2. Als de LED op de voorkant niet brandt, is het apparaat mogelijk defect en moet het worden vervangen. Bel daarvoor de technische hotline.