Tariefinformatie

De stroomprijs is de vergoeding voor de geleverde elektrische energie. Dit zogenaamde stroomcontract voor een huishouden bestaat doorgaans uit de energieprijs en de basisprijs (vergoeding = energieprijs + basisprijs).

De energieprijs is gebaseerd op het verbruik.
Deze prijs wordt berekend uit de verbruikte elektrische energie (kWh) en de vastgelegde vergoeding hiervoor (€/kWh). De energieprijs (€) is dus het resultaat van de verbruikte eenheden (kWh) vermenigvuldigd met de vergoeding voor de verbruikte energie (€/kWh).

De basisprijs is niet gebaseerd op het verbruik.
Deze prijs wordt voor de beschikbaarstelling voldaan en is bedoeld voor het dekken van de kosten i.v.m. het beheer, de meetinrichting (meter en toebehoren), het uitlezen en het factureren. Afgerekend wordt per maand of jaar, maar meestal op basis van het daadwerkelijke verbruik per dag.

Terugleververgoeding

De terugleververgoeding is gebaseerd op de “Erneuerbare-Energien-Gesetz” (wet op de duurzame energie - EEG) waarin geregeld is dat stroom uit duurzame energiebronnen met voorrang aan het elektriciteitsnetwerk wordt teruggeleverd en waarin voor de stroomproducenten vaste terugleververgoedingen gegarandeerd worden. Hierbij wordt het gebruik van onderstaande energiebronnen gestimuleerd:

  • fotovoltaïsche installaties
  • waterkracht
  • windenergie
  • aardwarmte

De terugleververgoeding is afhankelijk van de aard van de installatie en is gestaffeld op basis van het piekvermogen van de zonne-installatie (in kWp). Het geldige tarief is altijd afhankelijk van het precieze tijdstip van inbedrijfname. De voor u van toepassing zijnde terugleververgoeding (€/kWh) per de datum van inbedrijfname is aangegeven op de creditnota van uw netbeheerder. Deze kan ook verdere vragen beantwoorden.

 

Voorbeeld: vermogen van de zonne-installatie: 7 kWp; inbedrijfname:1-5-2013 resulteert volgens de EEG in een terugleververgoeding van 15,63 ct / kWh.