Terugzetten naar de fabrieksinstellingen

1. Verwijder het wipvlak (knop) voorzichtig mbv een platte schroevendraaier via de zijkant uit de wipadapter.
2. Druk met een smal voorwerp (bijv. een balpen) op de setup /reset-knop. Houd de knop minimaal 5 seconden ingedrukt. De LED licht gedurende deze tijd permanent op.
3. Na ca. vijf seconden knippert de LED vijf keer. Laat nu de setup/reset-knop weer los.
4. De fabrieksinstellingen zijn nu teruggezet en de inbouwzender kan via de ‘TOEVOEGEN’-modus in de SmartHome-software opnieuw aan het systeem worden toegevoegd.
5. Indien het apparaatsymbool na toevoegen grijs blijft weergegeven, moet u de setup /reset-knop opnieuw indrukken om het proces te beëindigen.
6. Plaats het wipvlak weer op de wipadapter.