Terugzetten naar de fabrieksinstellingen

1. Trek de schakelwip voorzichtig met behulp van een platte schroevendraaier vanaf de zijkant uit de wipadapter.
Demonteer de inbouwrolluikschakelaar niet!.
2. Druk met een smal voorwerp (bijv. een balpen) op de setup-/reset-knop en houd de knop minimaal 5 seconden ingedrukt. De LED licht gedurende deze tijd permanent op.
3. Na ca. 5 seconden knippert de LED vijf keer. Laat nu de setup-/reset-knop weer los.
4. De fabrieksinstellingen zijn nu teruggezet en inbouwrolluikschakelaar kan via de ‘TOEVOEGEN’-modus in het SmartHome-programma opnieuw aan het systeem worden toegevoegd.
5. Indien het apparaatsymbool na integratie grijs blijft , moet u de setup-/reset-knop opnieuw indrukken om de procedure te beëindigen.
6. Zet vervolgens de wipschakelaar (knop) weer op de wipadapter.