Terugzetten naar de fabrieksinstellingen

1. Verwijder de wipschakelaar (knop) voorzichtig met behulp van een platte schroevendraaier vanaf de zijkant uit de wipadapter.
Demonteer de inbouwschakelaar niet!
2. Druk met een smal voorwerp (bijv. een balpen) op de setup-/reset-knop en houd deze minimaal nog 5 seconden ingedrukt. De LED licht gedurende deze tijd permanent op.
3. Na ca. 5 seconden knippert de LED vijf keer. Laat nu de setup/reset-knop weer los.
4. De fabrieksinstellingen zijn nu teruggezet en de inbouwschakelaar kan via de ‘TOEVOEGEN’-modus in de SmartHome-software weer opnieuw aan het systeem worden toegevoegd.
5. Indien het apparaatsymbool na toevoegen grijs blijft , moet u de setup/reset-knop opnieuw indrukken om de procedure te beëindigen.
6. Indien het apparaatsymbool na toevoegen grijs blijft , moet u de setup/reset-knop opnieuw indrukken om de procedure te beëindigen.