Installatie

Let op: voor het aansluiten zijn uitsluitend de volgende draaddiameters toegestaan:

Massieve draad [mm²] Gevlochten draad zonder adereindhuls [mm²]
1.0 - 1.50 1.0 - 1.50

Noteer alvorens met de montage te beginnen het op het apparaat aangegeven serienummer (12 cijfers, onder de barcode) en de precieze plaats van installatie. U heeft deze gegevens later nodig voor het toevoegen aan het SmartHome-systeem.

Er kunnen, afhankelijk van de reeds aanwezige bedrading, 3 verschillende schakelingen worden gemaakt.

Verplichte instructies conform de norm over de veiligheid van apparaten (DIN VDE 0620-1).