Terugzetten naar de fabrieksinstelling

 Bij het terugzetten naar de fabrieksinstelling gaan alle instellingen verloren.

1. Haal de gemonteerde interne sirene van de wandbevestiging af.
2. Houd de toets naast de omschrijving "Config" ten minste 4 seconden ingedrukt. De signaallamp begint langzaam te knipperen.
3. Druk nogmaals gedurende ten minste 4 seconden op de knop. De signaallamp begint daarna sneller rood te knipperen.
4. Laat de toets los om het proces te voltooien.

 Wanneer de signaallamp na 4 seconden te hebben ingedrukt niet begint te knipperen maar permanent rood brandt, kan de sirene handmatig gereset worden. Richt u zich in dit geval tot de technische hotline