Probleemoplossing en functietesten

Indien er bij het aankoppelen en bij de werking van de interne sirene in uw smartphone problemen ontstaan,kunt u te allen tijde een probleemoplossing en een functietest uitvoeren.

 

Probleemoplossing

1.  Haal de interne sirene uit de bevestiging.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van de wandbevestiging van het apparaat vrij zwaar is. Het verwijderen van de wandbevestiging leidt altijd tot het activeren van het sabotagecontact. U ontvangt in de smarthome app een bericht.

2. Als de aankoppelingsbewerking niet lukt, moet u de interne sirene terugbrengen naar de fabrieksinstelling.

  • Houd de toets van de interne sirene ten minste 4 seconden ingedrukt. De signaallamp begint langzaam rood te knipperen. 
  • Houd de toets opnieuw ten minste 4 seconden ingedrukt. De signaallamp begint op hetzelfde moment rood te knipperen.
  • Laat de toets los om het proces te voltooien.

3. Als de (aan)koppelingsbewerking nog steeds niet werkt, moet u de centrale regeleenheid opnieuw starten door de voedingskabel eerst te verbreken en daarna weer aan te sluiten. 

Houd de toets van de interne sirene ten minste 4 seconden ingedrukt. De signaallamp begint langzaam rood te knipperen. 

 

Functietest

Druk kort op de knop naast de omschrijving "Config".

De LED knippert in 20 seconden 8 keer.