Technische gegevens

Naam van het apparaat: FSC 8
Voedingsspanning: 230 V / 50 Hz
Uitgangen voor elektrothermische motoren: 24 V / DC / max. 250 mA
Type motor: normal open / normal close
Maximale continubelasting van de elektrothermische motor-uitgangen: 6 W per besturingsuitgang
Standby-stroomverbruik: 0,8 W
Radiofrequentie: 868,3 MHz
Zender-classificatie : SRD Class2
Maximaal zendvermogen: 10 mW
Beschermingsgraad (IP-code): IP20
Werking: Type 1
Constructiewijze: Elektronisch regel- en stuurapparaat voor losse opbouwmon¬tage
Vervuilingsgraad: 2
Omgevingstemperatuur: +5°C t/m +35°C
Afmetingen: 325 x 55 x 80 mm (b x h x d)
Gewicht: 720g