1. Open de deksel.
2. Druk op de setup-/reset-knop en houd deze minimaal 10 seconden ingedrukt. De LED zal gedurende deze tijd ononderbroken branden.
3. Na ca. tien seconden knippert de LED vijf keer. Laat nu de knop weer los
4. De fabrieksinstellingen zijn nu teruggezet en de vloerverwarmingsregelaar kan via de TOEVOEGEN-modus in het SmartHome-programma weer opnieuw aan het SmartHome-systeem worden toegevoegd.
5. Blijft het apparaatsymbool na toevoeging grijs gekleurd, dan moet u de setup / reset-knop nogmaals indrukken om het proces te beëindigen.