Foutcodes van de centrale

Code Toelichting
F 0000 Algemene fout
Oplossing Verwijder alle kabels of USB-apparaten uit de centrale, met uitsluiting van de netstekker en de kabel naar uw DSL-router. Trek de netstekker uit het stopcontact en steek hem er weer in om de centrale te herstarten. Als de foutcode F 0000 niet weggaat, neem dan a.u.b. contact op met de SmartHome-klantenservice.
F 0001 Ongeldige firmware op de centrale
Oplossing Trek de netstekker uit het stopcontact en steek hem er weer in om de centrale te herstarten.
Als de foutcode F 0001 niet weggaat, neem dan a.u.b. contact op met de SmartHome-klantenservice.
F 0002 Ongeldig firmware-updatebestand
Oplossing Verwijder de USB-kabel tussen uw centrale en uw pc. Trek de netstekker uit het stopcontact en steek hem er weer in om de centrale te herstarten.
Als de foutcode F 0002 niet weggaat, neem dan a.u.b. contact op met de SmartHome-klantenservice.
F 0003 Ongeldige firmware op de centrale
Oplossing Trek de netstekker uit het stopcontact en steek hem er weer in om de centrale te herstarten.
Als de foutcode F 0003 niet weggaat, neem dan a.u.b. contact op met de SmartHome-klantenservice.
F 0010 Algemene fout
Oplossing Verwijder alle kabels of USB-apparaten uit de centrale, met uitsluiting van de netstekker en de kabel naar uw DSL-router. Trek de netstekker uit het stopcontact en steek hem er weer in om de centrale te herstarten.
Als de foutcode F 0010 niet weggaat, neem dan a.u.b. contact op met de SmartHome-klantenservice.
F 0011 Verkeerde configuratie
Oplossing Trek de netstekker uit het stopcontact en steek hem er weer in om de centrale te herstarten. Als de foutcode F 0011 niet weggaat, neem dan a.u.b. contact op met de SmartHome-klantenservice.
F 0012 Fout bij de firmware-update van de coprocessor
Oplossing Trek de netstekker uit het stopcontact en steek hem er weer in om de centrale te herstarten. Als de foutcode F 0012 niet weggaat, neem dan a.u.b. contact op met de SmartHome-klantenservice.
F 0021 Geen verbinding met de SmartHome-installatiedienst
Oplossing Uw centrale kon geen verbinding maken met de installatiedienst. Als de foutcode F 0021 niet weggaat, controleer dan a.u.b. de netwerkverbinding met het internet. Als u een firewall tussen de centrale en het internet heeft, controleer dan a.u.b. of alle vrijgaven uitgevoerd zijn.
Meer informatie vindt u in de FAQ.
F 0031 Geen netwerkkabel aangesloten of DSL-router staat uit
Oplossing Controleer of de netwerkkabel met de centrale en uw DSL-router is verbonden en uw DSL-router aanstaat.
F 0032 Geen automatische toewijzing van een adres in het thuisnetwerk
Oplossing Voor het gebruik van de centrale heeft u een DSL-router met automatische toewijzing van een IP-adres in het thuisnetwerk (d.m.v. DHCP) nodig. Informeer bij uw internetprovider of in uw DSL-router DHCP is geactiveerd. Zo nodig moet de DSL-router door uw internetprovider anders geconfigureerd of vervangen worden.
F 0033 DSL-router ondersteunt geen toegang tot het internet
Oplossing Voor de configuratie van de centrale en de aansturing terwijl u onderweg bent, moet uw DSL-router een verbinding met het internet mogelijk maken (via NAT of een openbaar IP-adres). Hiervoor moet de router een zogenaamd default gateway doorgeven aan de centrale. Het gebruik van een proxyserver is op dit moment helaas niet mogelijk. Neem contact op met uw internetprovider of uw netwerkbeheerder.
F 0034 Geen DNS-server
Oplossing Voor de configuratie van de centrale en de aansturing terwijl u onderweg bent, moeten de servernamen voor de centrale d.m.v. DNS naar IP-adressen vertaald worden. Uw DSL-router moet een zogenaamde DNS-server doorgeven aan de centrale. Het gebruik
van een proxyserver is op dit moment helaas niet mogelijk.
Neem contact op met uw internetprovider of uw netwerkbeheerder.
F 0035 Geen tijdserver
Oplossing De centrale actualiseert haar interne klok regelmatig via een zogenaamde NTP-server. Als deze foutcode wordt weergegeven, dan zijn de NTP-server niet bereikbaar. Als u een firewall tussen de centrale en het internet hebt, controleer dan a.u.b. of alle vrijgaven uitgevoerd zijn.
Als de foutcode F0035 na enkele minuten niet verdwijnt, neem dan a.u.b. contact op met de SmartHome-klantenservice.
Meer informatie vindt u in de FAQ.
F 0073 USB-geheugenstick wordt niet herkend
Oplossing Maak gebruik van een FAT- of FAT32-geformatteerde USB-stick. Als ook deze niet wordt herkend, probeer dan a.u.b. een ander merk.
F 0076 Opslaan van het logbestand op de USB-geheugenstick mislukt
Oplossing Het logbestand kon niet op de USB-geheugenstick worden opgeslagen. Controleer of er genoeg geheugencapaciteit beschikbaar is op de USB-geheugenstick en of een aanwezige alleen-lezen-schakelaar uit staat.
F 00A0 De service voor software-updates is niet bereikbaar
Oplossing Controleer of de netwerkkabel van de centrale is aangesloten op uw DSL-router. Als het probleem ook na enkele minuten wachten nog blijft bestaan, zou de oorzaak ervan kunnen zijn dat uw DSL-router geen DHCP en geen NAT ondersteunt. Sommige internetproviders bieden apparaten aan die alleen als DSL-modem werken.
Informeer bij uw internetprovider of in uw DSL-router DHCP en NAT zijn geactiveerd. Zonodig moet de DSL-router door uw internetprovider anders geconfigureerd of vervangen worden.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan a.u.b. contact op met de SmartHome-klantenservice.
F 00A1 De service voor software-updates geeft een ongeldige respons
Oplossing Neem contact op met de SmartHome-klantenservice.
F 00A2 De service voor software-downloads is niet bereikbaar
Oplossing Wacht enkele minuten.
Als de foutcode ook na enkele minuten niet weggaat, neem dan a.u.b. contact op met de SmartHome-klantenservice.
F 00A3 De service voor software-downloads geeft een ongeldige respons
Oplossing Neem contact op met de SmartHome-klantenservice.
F 00A4 Bestandssysteemfout
Oplossing Trek de netstekker uit het stopcontact en steek hem er weer in om uw centrale te herstarten.
Als de foutmelding weer verschijnt, neem dan a.u.b. contact op met de SmartHome-klantenservice.
F 00A5 Schrijffout
Oplossing Trek de netstekker uit het stopcontact en steek hem er weer in om uw centrale te herstarten.
Als de foutmelding weer verschijnt, neem dan a.u.b. contact op met de SmartHome-klantenservice.