Terugzetten naar de fabrieksinstellingen

1. Verwijder de voedingsstekker uit het stopcontact.
2. Druk op de linkerknop onder het display en houd deze ingedrukt.
3. Steek de voedingsstekker weer in het stopcontact terwijl u de knop ingedrukt houdt.
4. Houd de knop ingedrukt totdat er op het display ”RESET” verschijnt. De LED licht nu permanent op.
5. Laat de knop weer los en wacht totdat de 8-cijferige PIN op het display verschijnt. Noteer deze.