Functietest

  1. Als de LED op de voorkant niet brandt, is het apparaat mogelijk defect en moet het worden vervangen. Neem contact op met de  klantenservice.

  2. Na een succesvolle inbedrijfstelling en tijdens een storingsvrije werking verschijnen de tijd en datum afwisselend op het display.

  3. Zodra er een fout optreedt, wordt een foutcode of een symbool op het display weergegeven.

Als u nog vragen heeft, neemt u contact op met de technische Hotline.